W raporcie Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem i Greanpeace podsumowano koszty związane z zanieczyszczeniem powietrza wywołanym przez spalenie ropy naftowej, gazu i węgla.

- Stwierdziliśmy, że Chiny, Stany Zjednoczone i Indie ponoszą najwyższe na świecie koszty zanieczyszczenia powietrza paliwami kopalnymi, szacowane odpowiednio na 900 miliardów dolarów, 600 miliardów dolarów i 150 miliardów dolarów rocznie - informują autorzy raportu.

Naukowcy uważają, że cząsteczki, które wydobywają się podczas spalania, doprowadzają do 4,5 mln przedwczesnych zgonów rocznie na całym świecie, w tym 1,8 mln w Chinach i miliona w Indiach.

Oszacowana przez nich liczba jest przybliżona do tej, o jakiej mówi Światowa Organizacja Zdrowia - 4,2 mln. Głównymi powodami śmierci są choroby serca, udary, nowotwory płuc i ostre infekcje dróg oddechowych u dzieci.

Dla przykładu życie w rejonie Delhi jest porównywalne z wypaleniem 10 papierosów dziennie.

Z raportu wynika, że globalny koszt zanieczyszczenia powietrza za rok 2018 wyniósł 2,9 biliona dolarów. 

- To problem, który wiemy jak rozwiązać: poprzez przejście na odnawialne źródła energii, stopniowe wycofywanie pojazdów z silnikami diesla i benzynowymi oraz budowa transportu publicznego - twierdzi Minwoo Son z Greenpeace.