Sąd Najwyższy nakazał też rządowi rozszerzenie służby stałej w armii, która obecnie jest dostępna tylko dla mężczyzn, na kobiety-oficerów.

Orzeczenie to oznacza, że kobiety będą miały te same możliwości w armii jak ich koledzy - podkreśla Reuters.

Obecnie kobiety mogą służyć w armii maksymalnie 14 lat.

- Podważanie ich zdolności ze względu na płeć jest obrazą nie tylko dla godności kobiet, ale także godności żołnierzy indyjskiej armii - orzekł indyjski Sąd Najwyższy.

W ubiegłym tygodniu indyjski rząd sprzeciwił się przyznawaniu kobietom stopni pułkowników i generałów podkreślając, że większość żołnierzy wywodzi się z małych społeczności i że "nie są oni mentalnie przygotowani do zaakceptowania kobiety-dowódcy".

Przedstawiciele rządu podkreślali także, że kobiety i mężczyźni "różnią się pod względem fizycznym" i nie mogą być równo traktowani.

Sąd Najwyższy odrzucił to stanowisko podkreślając, że potrzebna jest "zmiana nastawienia, aby wprowadzić pełną równość w armii".

Kobiety służą w indyjskiej armii poza korpusem służby medycznej od 1992 roku - stanowią jednak zaledwie 4 proc. liczących ok. miliona żołnierzy indyjskich sił zbrojnych.

Kobiety w armii Indii nie mogą służyć w oddziałach biorących udział w działaniach bojowych.

Autopromocja
Instytut monitorowania mediów, Raport NOM

"Rzeczpospolita" najbardziej opiniotwórczym medium prasowym 2021 roku

CZYTAJ WIĘCEJ