Wniosek o zakaz działania organizacji w Finlandii złożyła fińska policja, a teraz - po kilku kolejnych apelacjach - decyzja w tej sprawie stała się ostateczna.

Działalności Nordyckiego Ruchu Oporu zakazano ze względu na mowę nienawiści wobec Żydów i cudzoziemców oraz stosowanie przemocy.

Sąd rozpatrując wniosek policji ocenił, że Nordycki Ruch Oporu działa z naruszeniem prawa i akceptowanych zasad moralności publicznej.

Organizacja odrzucała zarzuty policji i przekonywała, ze działała w granicach wyznaczanych przez wolność słowa.

Sąd apelacyjny w Turku orzekł w 2018 roku, że działanie Nordyckiego Ruchu Oporu powinno być wygaszone dla dobra społeczeństwa, ze względu na ich brutalne działania i paramilitarną strukturę.

Członkowie organizacji zostali skazani m.in. za zabójstwo mężczyzny w 2016 roku w Helsinkach.