Tego światła i dobrych wiadomości potrzeba nam w zgiełku współczesnego świata, w podzielonym kraju, w skłóconych przez politykę rodzinach.

Wszystkim Czytelnikom, wierzącym i niewierzącym, życzymy, by święta Bożego Narodzenia były czasem pokoju, radości i światła!