Z sondażu Media Freedom Poll przeprowadzonego w krajach Grupy Wyszehradzkiej wynika, że ani Czesi, ani Węgrzy, ani Słowacy nie mają takich obaw jak Polacy, co do stanu wolności mediów. W ramach badania respondentów zapytano między innymi, jak ważne jest dla nich to, czy media informacyjne mogą działać bez ingerencji lub cenzury ze strony państwa. 

Wyniki sondażu wskazują, że aż 71 procent respondentów w naszym kraju obawia się o wolność mediów. To najwyższy wskaźnik wśród badanych państw. 14 proc. ankietowanych nie ma takich obaw, zaś 15 proc. wybrało odpowiedź "ani tak, ani nie”. Dla porównania, o wolność mediów w Czechach obawia się 51 procent ankietowanych, na Słowacji 62 procent, a na Węgrzech – 56 proc.

Czytaj więcej

Sondaż. Do walki z PiS albo razem, albo całkiem osobno

W ramach badania ankietowani oceniali także, jakie są największe – w skali od 1 do 5 – źródła zagrożeń dla mediów. Zdaniem polskich respondentów największym zagrożeniem jest dla nich rząd. Wynik to średnio 4,1 pkt w skali, gdzie 1 oznacza niskie ryzyko, a 5 – ryzyko wysokie. Na 3,5 punktu ocenieni zostali natomiast właściciele mediów, reklamodawcy i biznes, a na 3,1 platformy internetowe takie jak Google, Facebook czy Twitter. W Czechach rząd otrzymał 3,1 pkt, na Słowacji 3,4 pkt, a na Węgrzech – 3,7. 

Ankietę Media Freedom Poll 2023 przeprowadzono w marcu w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Na pytania odpowiadało ponad tysiąc respondentów z każdego z badanych krajów. Inicjatorem badania był Komitet Niezależności Redakcyjnej czeskiego domu medialnego Economia, wspierany przez Reporterów bez Granic. Sondaż przeprowadzono na zlecenie Fundacji Bakala.