Nowe zasady na lotniskach. Będą dotyczyć cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu do Polski

Polska poprawiła warunki dla cudzoziemców objętych zakazem wjazdu. Deportacje w całej UE mają być sprawniejsze.

Publikacja: 30.03.2023 23:00

Polska nie będzie tworzyć specjalnych pomieszczeń dla cudzoziemców z przejść granicznych: kolejowych

Polska nie będzie tworzyć specjalnych pomieszczeń dla cudzoziemców z przejść granicznych: kolejowych, drogowych i morskich, a jedynie te w portach lotniczych. Na zdjęciu funkcjonariusz Straży Granicznej na warszawskim lotnisku im. Fryderyka Chopina

Foto: PAP/Bartłomiej Zborowsk

Cudzoziemiec oczekujący na deportację musi być niezwłoczne poinformowany o swoich prawach i obowiązkach, a jego zatrzymanie w porcie lotniczym może wynosić maksymalnie siedem dni, rodziny muszą mieć zapewnioną prywatność. Od 7 kwietnia takie zasady będą obowiązywać w 17 portach lotniczych. Dotyczą one cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu do Polski, w tym nielegalnie w niej przebywających lub nielegalnie przekraczających granicę.

Obejmą ok. tysiąca cudzoziemców, wobec których została wydana decyzja o nakazie przebywania w określonym miejscu do czasu opuszczenia terytorium RP. Jest to także efekt realizacji zaleceń Rady Europy w sprawie wyeliminowania niedociągnięć stwierdzonych podczas kontroli w Porcie Lotniczym w Warszawie w 2019 r. Obecnie są to tzw. pomieszczenia stałego dozoru, które przekształcone zostaną w pomieszczenia dla cudzoziemców.

Polska nie będzie tworzyć specjalnych pomieszczeń dla cudzoziemców z przejść granicznych: kolejowych, drogowych i morskich, a jedynie te na lotniskach. Jak wynika z rozporządzenia, koszty – w tym pobyt, media oraz wyżywienie cudzoziemca, któremu odmówiono wjazdu – ma pokrywać przewoźnik.

Czytaj więcej

Raport USA: Prawa człowieka w Polsce są naruszane

Pomieszczenia dla cudzoziemców muszą mieć m.in. okna o konstrukcji antywłamaniowej, wentylację zapewniającą dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę dla pomieszczeń mieszkalnych, a także odpowiednie do czytania i pisania oświetlenie. Dodatkowo będą wyposażone w przyciski służące do wzywania funkcjonariuszy Straży Granicznej. Łóżka, szafki czy stoły mają być bez ostrych krawędzi. Port musi zagwarantować również sanitariaty – oświetlone i ogrzewane.

Cudzoziemcowi niezwłocznie przekazuje się na piśmie w zrozumiałym dla niego języku, informacje o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach, w tym informację że jego pokój jest monitorowany, musi zapoznać się z regulaminem pobytu w pomieszczeniach – taki dokument musi również podpisać. Cudzoziemiec oczekujący na deportację musi zobowiązać się do wykonywania poleceń funkcjonariusza Straży Granicznej, przestrzegania zasad współżycia społecznego i dbania o higienę osobistą i czystość pokoju.

Rodziny lub cudzoziemców, którzy oświadczą, że są osobami najbliższymi, umieszcza się „w miarę możliwości” w jednym pokoju dla cudzoziemców. – Pomieszczenia te na lotnisku Chopina  już są wyposażone zgodnie z tymi przepisami – zapewnia por. Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej.

Czytaj więcej

Uchodźcy z Ukrainy wolą duże miasta

W połowie marca Komisja Europejska przyjęła pięcioletni europejski system zarządzania granicami. Jego głównym celem jest m.in. nie tylko usprawnienie deportacji osób, którym odmówiono azylu w krajach Unii, ale także mechanizmy zniechęcające do niebezpiecznej i nielegalnej migracji, wymierzone w biznes sieci przemytniczych. Od 7 marca funkcjonuje zmodernizowany system informacyjny Schengen – państwa członkowskie mają dzięki niemu natychmiastowy dostęp do wpisów dotyczących decyzji nakazującej powrót wydanej przez inne państwo członkowskie, w tym linii papilarnych cudzoziemca, który ma status osoby niepożądanej, by nie mógł on np. oszukać służb na fałszywy paszport. Państwa UE wprowadziły wzajemne uznawanie decyzji nakazujących powrót w obrębie UE oraz szybkie wykonanie powrotów z dowolnego miejsca w Europie.

Polska Straż Graniczna szacuje, że roczna liczba rejestracji w SIS sięgnie 5–10 tysięcy wpisów rocznie. W ubiegłym roku wydanych zostało 2290 decyzji powrotowych – to liczba zaniżona wynikająca z zamrożenia deportacji obywateli Ukrainy z powodu wybuchu wojny w ich państwie.

Cudzoziemiec oczekujący na deportację musi być niezwłoczne poinformowany o swoich prawach i obowiązkach, a jego zatrzymanie w porcie lotniczym może wynosić maksymalnie siedem dni, rodziny muszą mieć zapewnioną prywatność. Od 7 kwietnia takie zasady będą obowiązywać w 17 portach lotniczych. Dotyczą one cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu do Polski, w tym nielegalnie w niej przebywających lub nielegalnie przekraczających granicę.

Obejmą ok. tysiąca cudzoziemców, wobec których została wydana decyzja o nakazie przebywania w określonym miejscu do czasu opuszczenia terytorium RP. Jest to także efekt realizacji zaleceń Rady Europy w sprawie wyeliminowania niedociągnięć stwierdzonych podczas kontroli w Porcie Lotniczym w Warszawie w 2019 r. Obecnie są to tzw. pomieszczenia stałego dozoru, które przekształcone zostaną w pomieszczenia dla cudzoziemców.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Społeczeństwo
Sondaż: Powinniśmy przyjmować uchodźców? Polacy są podzieleni
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Społeczeństwo
Potężne burze nad Polską. Wiatr zrywał dachy, w województwie śląskim spadł grad
Społeczeństwo
Nie żyje Halina Bortnowska. Ceniona filozofka miała 92 lata
Społeczeństwo
Zaginiona pod Poznaniem 39-latka nie żyje. Zatrzymano męża kobiety
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Społeczeństwo
Wzrost poparcia dla adopcji przez pary jednopłciowe. "Wciąż jest wiele do zrobienia"
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży