Nowe zasady na lotniskach. Będą dotyczyć cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu do Polski

Polska poprawiła warunki dla cudzoziemców objętych zakazem wjazdu. Deportacje w całej UE mają być sprawniejsze.

Publikacja: 30.03.2023 23:00

Polska nie będzie tworzyć specjalnych pomieszczeń dla cudzoziemców z przejść granicznych: kolejowych

Polska nie będzie tworzyć specjalnych pomieszczeń dla cudzoziemców z przejść granicznych: kolejowych, drogowych i morskich, a jedynie te w portach lotniczych. Na zdjęciu funkcjonariusz Straży Granicznej na warszawskim lotnisku im. Fryderyka Chopina

Foto: PAP/Bartłomiej Zborowsk

Cudzoziemiec oczekujący na deportację musi być niezwłoczne poinformowany o swoich prawach i obowiązkach, a jego zatrzymanie w porcie lotniczym może wynosić maksymalnie siedem dni, rodziny muszą mieć zapewnioną prywatność. Od 7 kwietnia takie zasady będą obowiązywać w 17 portach lotniczych. Dotyczą one cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu do Polski, w tym nielegalnie w niej przebywających lub nielegalnie przekraczających granicę.

Obejmą ok. tysiąca cudzoziemców, wobec których została wydana decyzja o nakazie przebywania w określonym miejscu do czasu opuszczenia terytorium RP. Jest to także efekt realizacji zaleceń Rady Europy w sprawie wyeliminowania niedociągnięć stwierdzonych podczas kontroli w Porcie Lotniczym w Warszawie w 2019 r. Obecnie są to tzw. pomieszczenia stałego dozoru, które przekształcone zostaną w pomieszczenia dla cudzoziemców.

Polska nie będzie tworzyć specjalnych pomieszczeń dla cudzoziemców z przejść granicznych: kolejowych, drogowych i morskich, a jedynie te na lotniskach. Jak wynika z rozporządzenia, koszty – w tym pobyt, media oraz wyżywienie cudzoziemca, któremu odmówiono wjazdu – ma pokrywać przewoźnik.

Czytaj więcej

Raport USA: Prawa człowieka w Polsce są naruszane

Pomieszczenia dla cudzoziemców muszą mieć m.in. okna o konstrukcji antywłamaniowej, wentylację zapewniającą dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę dla pomieszczeń mieszkalnych, a także odpowiednie do czytania i pisania oświetlenie. Dodatkowo będą wyposażone w przyciski służące do wzywania funkcjonariuszy Straży Granicznej. Łóżka, szafki czy stoły mają być bez ostrych krawędzi. Port musi zagwarantować również sanitariaty – oświetlone i ogrzewane.

Cudzoziemcowi niezwłocznie przekazuje się na piśmie w zrozumiałym dla niego języku, informacje o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach, w tym informację że jego pokój jest monitorowany, musi zapoznać się z regulaminem pobytu w pomieszczeniach – taki dokument musi również podpisać. Cudzoziemiec oczekujący na deportację musi zobowiązać się do wykonywania poleceń funkcjonariusza Straży Granicznej, przestrzegania zasad współżycia społecznego i dbania o higienę osobistą i czystość pokoju.

Rodziny lub cudzoziemców, którzy oświadczą, że są osobami najbliższymi, umieszcza się „w miarę możliwości” w jednym pokoju dla cudzoziemców. – Pomieszczenia te na lotnisku Chopina  już są wyposażone zgodnie z tymi przepisami – zapewnia por. Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej.

Czytaj więcej

Uchodźcy z Ukrainy wolą duże miasta

W połowie marca Komisja Europejska przyjęła pięcioletni europejski system zarządzania granicami. Jego głównym celem jest m.in. nie tylko usprawnienie deportacji osób, którym odmówiono azylu w krajach Unii, ale także mechanizmy zniechęcające do niebezpiecznej i nielegalnej migracji, wymierzone w biznes sieci przemytniczych. Od 7 marca funkcjonuje zmodernizowany system informacyjny Schengen – państwa członkowskie mają dzięki niemu natychmiastowy dostęp do wpisów dotyczących decyzji nakazującej powrót wydanej przez inne państwo członkowskie, w tym linii papilarnych cudzoziemca, który ma status osoby niepożądanej, by nie mógł on np. oszukać służb na fałszywy paszport. Państwa UE wprowadziły wzajemne uznawanie decyzji nakazujących powrót w obrębie UE oraz szybkie wykonanie powrotów z dowolnego miejsca w Europie.

Polska Straż Graniczna szacuje, że roczna liczba rejestracji w SIS sięgnie 5–10 tysięcy wpisów rocznie. W ubiegłym roku wydanych zostało 2290 decyzji powrotowych – to liczba zaniżona wynikająca z zamrożenia deportacji obywateli Ukrainy z powodu wybuchu wojny w ich państwie.

Społeczeństwo
Polscy rolnicy zawieszają protest na granicy z Ukrainą. Mówią o dobrej woli
Społeczeństwo
Emerytury dla Ukraińców. Jedna składka do ZUS wystarczy do otrzymania polskiego świadczenia
Społeczeństwo
Sondaż: Nie tylko autostrady. Polacy chcą wsparcia też dla transportu publicznego
Społeczeństwo
Sondaż: Większość Polaków uważa, że marsz 4 czerwca pomoże wygrać opozycji
Społeczeństwo
Sondaż: 40,4 proc. Polaków uważa, że Polska nie jest dziś państwem prawa