Gubernator Kansas, Laura Kelly, polityk Partii Demokratycznej, zamierza zawetować ustawę, tak jak zawetowała dwie poprzednie takie ustawy w ostatnich dwóch latach. Jednak w tym roku w Kongresie stanowym zwolennicy ustawy prawdopodobnie dysponują większością zdolną obalić weto.

Na razie biuro gubernator nie skomentowało sprawy.

Czytaj więcej

Raport. Turyści LGBTQ+ w podróży - co jest dla nich ważne?

Zwolennicy ustawy podkreślają, że niezbędne jest zapewnienie równych warunków rywalizacji w sporcie kobiecym. Przeciwnicy i środowiska LGBTQ są zdania, że takie przepisy są niepotrzebne, ze względu na niewielką liczbę sportowców transpłciowych w zawodach szkolnych.

Jak dotąd co najmniej 18 stanów przyjęło przepisy, które zakazują uczniom transpłciowym rywalizacji w zawodach sportowych z osobami o płci innej niż płeć urodzenia takich osób.

W niektórych stanach zakazano też nauczycielom zwracania się do uczniów zaimkami osobowymi zgodnymi z ich identyfikacją płciową

Jak zauważa Reuters temat praw osób transpłciowych jest jednym z pól rywalizacji między Partią Demokratyczną a Partią Republikańską w USA.

W Senacie Kansas ustawa przeszła przy 28 głosach "za" i 11 "przeciw". W Izbie Reprezentantów "za" było 82 deputowanych, przeciw - 40.

Do obalenia weta gubernator w obu izbach potrzebna jest większość 2/3 głosów.

Przyjęta wersja ustawy zakazuje włączania uczniów transpłciowych, które przyszły na świat jako mężczyźni, do drużyn kobiecych w publicznych szkołach podstawowych, średnich i na uniwersytetach, a także do drużyn kobiecych w szkołach prywatnych, które rywalizują ze szkołami publicznymi.  

Niektóre stany USA przyjęły przepisy zakazujące przeprowadzenia zabiegu zmiany płci w przypadku osób nieletnich. W niektórych stanach zakazano też nauczycielom zwracania się do uczniów zaimkami osobowymi zgodnymi z ich identyfikacją płciową, jeśli jest ona inna niż płeć urodzenia i nakazano uczniom transpłciowym korzystanie z toalet zgodnych z ich płcią urodzenia.