Przyjęte przepisy przewidują, że dziecko urodzone przez matkę zastępczą w Rosji automatycznie otrzymywałoby rosyjskie obywatelstwo. Pary, w których jeden z małżonków jest obywatelem Rosji, nadal będą mogły korzystać z rosyjskich matek zastępczych.

Płatne macierzyństwo zastępcze jest w Rosji legalne, ale praktyka ta była krytykowana przez grupy religijne jako komercjalizacja narodzin dzieci.

Czytaj więcej

Rosja zabroni obcokrajowcom korzystania z surogatek

Marszałek Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin powiedział, że decyzja o zakazie macierzyństwa zastępczego w Rosji została podjęta w celu ochrony rosyjskich dzieci. 

- Należy zrobić wszystko, aby chronić dzieci, zakazując obcokrajowcom korzystania z usług zastępczych - mówił przed głosowaniem.

Powiedział, że około 45 000 dzieci urodzonych przez matki zastępcze zostało wywiezionych za granicę w ciągu ostatnich kilku lat. - Handel dziećmi jest nie do przyjęcia - przekonywał.

Rząd Ukrainy twierdzi, że Rosja przymusowo deportowała ponad 12 tys. ukraińskich dzieci od czasu inwazji. Ponad 400 dzieci zginęło, a setki pozostają zaginione.

Rosja zaprzecza przymusowym deportacjom, mówiąc, że przemieszczanie ludzi do Rosji z Ukrainy miało na celu ochronę cywilów przed ukraińskimi żołnierzami.