Zmiany w Kodeksie karnym obejmują także wprowadzenie przepisów zakazujących obrażania prezydenta i instytucji państwowych oraz wyrażania poglądów niezgodnych z indonezyjską ideologią państwową. Wspólne mieszkanie narzeczonych przed ślubem również ma zostać zakazane.

Nowy Kodeks karny ma zostać uchwalony 15 grudnia - poinformował wiceminister sprawiedliwości Indonezji, Edward Omar Sharif Hiariej.

- Jesteśmy dumni, że będziemy mieć Kodeks karny zgodny z indonezyjskimi wartościami - dodał.

Czytaj więcej

Indonezja: 100 batów za cudzołóstwo

Zmiany w Kodeksie karnym cieszą się poparciem muzułmańskich organizacji w kraju. Jego krytycy wskazują jednak, że jest on odwrotem od liberalnych reform wprowadzonych w kraju po upadku w 1998 roku autorytarnego reżimu Suharto.

Poprzedni projekt zmian w Kodeksie karnym miał wejść w życie w 2019 roku, ale wywołało to ogólnokrajowe protesty. Dziesiątki tysięcy osób wyszło na ulice protestując przeciwko przepisom dotyczącym sfery moralności i kwestii wolności słowa.

Obraza prezydenta ma być zagrożona karą do trzech lat więzienia

Według krytyków obecnego projektu różni się on nieznacznie od tego z 2019 roku. Rząd jednak podkreśla, że przeprowadził w ostatnich miesiącach konsultacje społeczne w sprawie zmian.

W najnowszej wersji projektu z 24 listopada, z którym zapoznał się Reuters, seks pozamałżeński, o którym władze informować może określone grono osób (przede wszystkim najbliżsi krewni), ma być zagrożony karą do roku więzienia.

Obraza prezydenta ma być zagrożona karą do trzech lat więzienia. Postępowanie w tej sprawie wszczyna się wyłącznie na wniosek prezydenta.

Indonezja jest najludniejszym krajem z muzułmańską większością na świecie.