Jak wynika z treści najnowszego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który opublikował Główny Urząd Statystyczny, polskie społeczeństwo się starzeje. Na przełomie dekady odsetek osób będących w wieku przedprodukcyjnym zmienił się z 18,7 proc. do 18,4 proc., w wieku produkcyjnym z 64,4 proc. do 59,3 proc., a w wieku poprodukcyjnym z 16,9 proc. do 22,3 proc. Wnioski z raportu są więc takie, że co piąty mieszkaniec Polski ma więcej niż 60 lat. Proces starzenia się jest szczególnie widoczny w woj. podlaskim oraz świętokrzyskim. 

Czytaj więcej

Sondaż: Zwolennicy opozycji chcą emerytury Kaczyńskiego, zwolennicy PiS są przeciwnego zdania

Przybywa mieszkańców w aglomeracjach

Dane skazują także na charakterystyczny rozkład przestrzenny gmin. Odnotowuje się w nich o 10 proc. mieszkańców mniej niż w przypadku danych sprzed dziesięciu lat. Najbardziej widoczne jest to w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim oraz lubelskim. Mieszkańców ubywa jednak także we wschodniej części woj. zachodniopomorskiego. 

Widać również przyrost mieszkańców w gminach otaczających największe polskie metropolie, co oznacza rozpływanie się aglomeracji poza granice administracyjne miast. Rekord przyrostu liczby ludności odnotowano w gminie Stawiguda w województwie warmińsko-mazurskim – w porównaniu do 2011 roku zaobserwowano tam 111,8 proc. wzrostu osób. Na kolejnych miejscach znalazła się gmina Kosakowo w województwie pomorskim (89,5 proc. więcej) i w gminie Czernica w województwie dolnośląskim (79,1 proc. więcej).

Czytaj więcej

Sondaż: Strach przed wzrostem cen prądu i ogrzewania jest w Polsce powszechny

Jeśli zaś chodzi o miasta wojewódzkie, największy wzrost zanotowano w Zielonej Górze. W porównaniu z 2011 rokiem mieszka tam o 17,7 proc. więcej osób. Na dalszych miejscach pod względem wzrostu liczby mieszkańców znalazła się Warszawa, Rzeszów, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Opole i Białystok.

Polskę zamieszkuje obecnie 38 036 118 osób. W porównaniu ze spisem powszechnym z 2011 roku odnotowano spadek liczby ludności o 1,2 proc. W miastach zamieszkuje dziś 59,8 proc., a na wsiach 40,2 proc. osób. Najwięcej mieszkańców zamieszkuje woj. mazowieckie – 14,5 proc. ludności całego kraju.

Opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny dane z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań uwzględniają podział na województwa, powiaty i gminy oraz obejmują liczbę ludności według płci i wieku, a także liczbę budynków i mieszkań. W raporcie zaprezentowano dane dotyczące liczby ludności Polski na dzień 31 marca 2021 roku, w porównaniu z danymi sprzed dekady.