Prowadzony przez Caritas Polska, katolicką organizację charytatywną, nabór wolontariuszy dotyczy miesięcznych wyjazdów rozpoczynających się z początkiem września, października, listopada i grudnia oraz wyjazdów trzymiesięcznych. Chętni mieliby wybrać się na greckie wyspy Lesbos i Samos. Jak podkreśla organizacja, „trzeba dużej odporności psychicznej i fizycznej, bo pracuje się w upale, z ludźmi po wojennych traumach, których trudne doświadczenia są dalekie od naszych codziennych problemów”. W zamian dostaje się jednak wdzięczność oraz możliwość poznania samego siebie.

Czytaj więcej

Caritas Polska karmi imigrantów z Wenezueli

- Stykamy się z osobami, które tkwią tu już od długiego czasu, były torturowane, nie radzą sobie psychicznie; widzimy dzieciaki, które są poranione, uzależnione – mówi Ola Szoć, wolontariuszka Caritas. - Spektrum naszych działań jest szerokie: od podstawowego budowania relacji międzyludzkich przez pomoc w nabyciu kompetencji, które ułatwią życie osobom opuszczającym obóz, jak np. znajomość języka angielskiego czy obsługi komputerów, pomoc w zdobyciu umiejętności zawodowych, np. kucharza, elektryka, stolarza, po zajmowanie się prostymi czynnościami, jak dystrybucja żywności - dodaje Marta Dobrzyńska, koordynatorka wolontariatu w Caritas Polska.

Caritas Polska

Wolontariusze pracują nie tylko w samych obozach dla uchodźców, ale także w specjalnych strefach utworzonych w pobliżu obozów. To miejsca, do których uchodźcy z obozów przychodzą, aby podczas organizowanych dla nich warsztatów zdobywać potrzebne im umiejętności. Jednym z takich miejsc jest budynek, w którym sto lat temu wytwarzano oliwę. Dziś jest to miejsce twórczej pracy uchodźców i wolontariuszy oraz lokalnych mieszkańców, Greków.

Czytaj więcej

Caritas z pomocą potrzebującym w Libanie

- Kolejnym naszym obowiązkiem jest dystrybucja jedzenia - opowiada Alicja Kromka, również wolontariuszka Caritas, która podczas swojej misji na Lesbos, wraz z innymi wolontariuszami, rozdawała dziennie 300 posiłków. I choć to kropla w morzu potrzeb, wszyscy uczestnicy wyjazdu mają poczucie, że to, co robią, jest ważne. Pomagają konkretnym ludziom, którzy okazują wdzięczność na różne sposoby – uśmiechem czy spontanicznym uściskiem. 

Caritas Polska

Zdaniem osób, które współpracują już z organizacją, dobry wolontariusz jest osobą nastawioną na współpracę i empatyczną – taką, która stara się dać coś od siebie i skupić się na potrzebach tych, którym pomaga. Jak zaznacza Marta Dobrzyńska, „poszukiwane są zwłaszcza osoby, które będą mogły spędzić czas z uchodźcami w najbardziej efektywny sposób”. – Chodzi o szczególne umiejętności i kwalifikacje, np. techniczne (przydatne w nauce prac budowlanych i wykończeniowych), artystyczne (pozwalające np. na prowadzenie warsztatów) czy nauczycielskie (potrzebne do prowadzenia zajęć językowych oraz nauki obsługi komputerów) - mówi. - Czekamy także na tych, którzy chcą dzielić się innymi umiejętnościami, np. prowadzenia zajęć sportowych – tłumaczy koordynatorka ds. wolontariatu w Caritas Polska. Zastrzega jednak przy tym, że potrzeby uchodźców przebywających na wyspach trudno przewidzieć, więc organizatorzy wyjazdów nie mogą każdemu chętnemu zagwarantować, że przydzielą go do grupy wolontariackiej zgodnie z jego kompetencjami. – Dlatego właśnie warto przygotować się na prowadzenie różnego rodzaju zajęć i prac – zaznacza Dobrzyńska.

Caritas Polska

Uczestnicy misji zgodnie twierdzą, że praca z uchodźcami nauczyła ich, że nikogo nie wolno oceniać kierując się stereotypami, a mimo różnic kulturowych Europejczycy i mieszkańcy innych rejonów świata mają ze sobą wiele wspólnego. - Łączy nas wspólny, ludzki mianownik: potrzeba rozmowy, bliskości, tego, żeby się cieszyć. I ciekawość siebie nawzajem - zauważa Alicja. Jak podkreśla Ola, „wyjazd na Lesbos pomógł jej zrozumieć, jak wielkie możliwości drzemią w każdym z nas”. - Wyjście ze strefy komfortu uczy tego, jaką tak naprawdę mamy w sobie siłę. Jeśli coś rzeczywiście chcemy zmienić i czujemy, że to jest dobra droga, to znajdziemy w sobie pokłady energii i nawet kiedy wydaje nam się, że nie damy radę, to jednak dajemy - mówi.

Caritas Polska

Jak się zgłosić?

Nabór wolontariuszy dotyczy miesięcznych wyjazdów rozpoczynających się z początkiem września, października, listopada i grudnia oraz wyjazdów trzymiesięcznych. Chętni swoje zgłoszenia powinni składać minimum 1 miesiąc przed planowanym wyjazdem. Czas ten jest bowiem potrzebny na rozmowy rekrutacyjne oraz kwestie formalne. W każdej grupie jest sześć miejsc. Caritas Polska pokrywa koszt przelotu, noclegów, ubezpieczenia, a także kieszonkowego na wyżywienie. Organizatorzy wymagają od uczestników wpłaty własnej w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc pobytu. Na miejscu zapewnione jest wsparcie koordynatora wolontariatu. Szczegóły oraz link do formularza rekrutacyjnego można znaleźć na stronie caritas.pl/wolontariat.

Caritas jest największą organizacją dobroczynną w Polsce. Pomaga setkom tysięcy potrzebujących w kraju i za granicą. Struktura Caritas w Polsce składa się z Caritas Polska, która pełni funkcję koordynatora projektów ogólnopolskich i zagranicznych oraz z 45 Caritas diecezjalnych, które niosą bezpośrednią pomoc potrzebującym. Organizacja jest częścią sieci Caritas Internationalis i Caritas Europa.