Obecnie za litr benzyny E95 trzeba płacić na polskich stacjach niespełna 8 złotych, choć na niektórych stacjach - zwłaszcza przy autostradach - cena za litr benzyny E95 przekroczyła już granicę 8 złotych. Tymczasem jeszcze na początku 2022 roku benzyna kosztowała ok. 5,75 zł za litr, a na początku 2021 roku - ok. 4,6 zł za litr.

Gwałtowny wzrost cen benzyny nastąpił w związku z wybuchem wojny na Ukrainie. 2 stycznia za baryłkę ropy brent trzeba było płacić ok. 79 dolarów, a obecnie jej cena wynosi ok. 121 dolarów. Towarzyszy temu osłabianie się złotego względem dolara - 2 stycznia kurs wynosił ok. 4,04 zł za dolara, a obecnie - ok. 4,33 zł choć na początku marca kurs zbliżał się do 4,6 zł za dolara.

Unia Europejska, w ramach szóstego pakietu sankcji, objęła embargiem ropę naftową sprowadzaną z Rosji drogą morską. Embargo nie obejmuje ropy sprowadzanej ropociągami, dzięki czemu ropę z Rosji nadal mogą sprowadzać Czechy, Słowacja i Węgry, do których płynie ona rurociągiem "Przyjaźń". Jedna z odnóg tego rurociągu transportuje ropę również do Polski i Niemiec, ale kraje te dobrowolnie zrezygnowały z importu rosyjskiej ropy.

W 2020 roku rosyjska ropa stanowiła ok. 25,6 proc. ropy importowanej do UE, co czyniło z niej - mimo stopniowego spadku wolumenu eksportu ropy z Rosji do Unii od 2016 roku - największego dostawcę ropy naftowej dla Unii. 

Czytaj więcej

Inflacja wciąż rośnie, ale traci impet. W maju sięgnęła 13,9 proc.

Rosnące ceny benzyny są ważnym czynnikiem składowym inflacji, która w maju osiągnęła w Polsce poziom 13,9 proc. (według wstępnych szacunków GUS).

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy - ich zdaniem - cena benzyny na stacjach może przekroczyć 10 złotych za litr.

Takiego scenariusza spodziewa się 69,6 proc. respondentów.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

14,7 proc. ankietowanych uważa, że cena benzyny nie przekroczy tego progu.

15,7 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

- Zdecydowanie częściej niż ogół osób uczestniczących w badaniu przekroczenie bariery 10 zł za litr benzyny przewidują najmłodsi badani - do 24 roku życia (85%). Ceny powyżej 10 zł za litr paliwa spodziewa się 3 na 4 respondentów z miast liczących do 20 tys. mieszkańców. Największy odsetek respondentów, którzy uważają, że cena benzyny nie przekroczy 10 zł/l znajduje się wśród badanych o dochodach mniejszych niż 1000 zł netto (22%) - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 7.06-8.06.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.