Ośrodek IBRIS w majowym badaniu po raz pierwszy zapytał Polaków o precyzyjnie określoną treść inicjatywy „Stop aborcji”. Zawarty w niej postulat całkowitego zakazu aborcji z zachowaniem możliwości ratowania życia matki, jeśli jest zagrożone popiera ponad 58 proc. respondentów. Przeciwnych jest 30 procent.

Pytanie, jakie zadano respondentom w badaniu, brzmiało: „Czy popiera Pan(i) całkowity zakaz aborcji, z zachowaniem możliwości ratowania życia matki, jeśli jest zagrożone?”

Wśród kobiet twierdząco odpowiedziało 57,9 proc. pytanych. Podobną opinię wyraziło 59,5 proc. mężczyzn.

Całkowity zakaz aborcji z zachowaniem możliwości ratowania życia matki uzyskał poparcie respondentów ze wszystkich grup wiekowych - najwyższe, bo 79,2 proc. uzyskał wśród osób w wieku 18-24 lat. Z kolei wśród ankietowanych powyżej 65. roku życia, całkowity zakaz aborcji cieszy się najniższym poparciem - popiera go 48,7 proc. osób.