Obecna kadencja Adama Glapińskiego na stanowisku prezesa NBP kończy się w czerwcu. Sejm już w kwietniu miał głosować nad wyborem Glapińskiego na kolejną kadencję, ale PiS nie znalazł stabilnej większości potrzebnej do zatwierdzenia jego kandydatury, więc głosowanie przesunięto na maj.

Wcześniej prezydent Andrzej Duda złożył wniosek w sprawie powołania Glapińskiego na sześcioletnią kadencję prezesa NBP (to kompetencja prezydenta wynikająca z artykułu 227 Konstytucji).

Opozycja zarzuca Glapińskiemu, że zbyt długo ignorował rosnącą w Polsce inflację utrzymując stopy procentowe na niskim poziomie, a jego działania polegające na gwałtownym podnoszeniu stóp procentowych w ostatnich miesiącach było spóźnione.

Czytaj więcej

PiS nie znalazł w Sejmie większości za Glapińskim

Według wstępnych szacunków GUS inflacja w kwietniu wyniosła - rok do roku - 12,3 proc. W ciągu miesiąca ceny miały wzrosnąć o 2 proc.

Po ostatniej podwyżce stóp procentowych ich główna wartość osiągnęła poziom 5,25 proc. - najwyższy od 2008 roku. Wysokość stopy procentowej przekłada się wprost na koszty kredytów w złotówkach, których oprocentowanie jest zmienne.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - ich zdaniem - obecny prezes NBP powinien kierować Narodowym Bankiem Polskim przez kolejną kadencję.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 17,8 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 49,1 proc. ankietowanych.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

33,1 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Mężczyźni częściej chcą pozostania Glapińskiego na kolejną kadencję (23% wobec 13% kobiet), ale również wśród nich jest więcej przeciwników kolejnej kadencji prezesa NBP (52% w porównaniu z 47% kobiet). Za przedłużeniem kierowania NBP przez Adama Glapińskiego częściej są osoby w wieku 25-34 lata (22%) oraz 50 i więcej lat (19%), a najrzadziej osoby najmłodsze, do 24 roku życia (11%). Jednocześnie, w najmłodszej grupie badanych ponad połowa (52%) nie ma zdania w tej sprawie. Najwięcej przeciwników kolejnej kadencji obecnego prezesa NBP jest w grupie osób w wieku 50 i więcej lat (55%) oraz 35-49 lat (48%). Odsetek przeciwników nowej kadencji A. Glapińskiego rośnie wraz z poziomem wykształcenia badanych: wśród osób z wykształceniem średnim i wyższym przekracza połowę (odpowiednio: 50% i 53%), wobec 35% wśród osób z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym oraz 37% wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Najwięcej zwolenników pozostania obecnego prezesa NBP na stanowisku jest wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (25%), a najmniej wśród osób z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (5%). Wśród osób z najniższym wykształceniem aż 61% nie ma na ten temat sprecyzowanej opinii. Biorąc pod uwagę poziom dochodów bardziej sceptyczni wobec nowej kadencji prezesa Glapińskiego są osoby z wyższym dochodem: 60% zarabiających 3001-5000 PLN miesięcznie oraz 58% z dochodem 5000 PLN i więcej. Najmniejszy odsetek odpowiadających pozytywnie na pytanie o nową kadencję dla A. Glapińskiego jest wśród osób z dochodem 2001-3000 PLN (14%), a najwięcej wśród osób z najniższego przedziału dochodowego (do 1000 PLN) – 27%. Ze względu na wielkość miejscowości największy odsetek popierających drugą kadencję obecnego prezesa NBP jest wśród mieszkańców wsi (21%) oraz miast 100-199 tys. (20%), a najniższy wśród badanych z miast 200-499 tys. (12%). Mieszkańcy miast 200-499 tys. są również najbardziej sceptyczni: negatywnie na to pytanie odpowiedziało 60% z nich - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 3.05-4.05.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.