Liczba młodych Włochów, którzy po osiągnięciu dojrzałości mieszkają z rodzicami, to dziś prawie siedem milionów. Nie mają własnych rodzin, są wśród nich studenci, bezrobotni i pracujący.

Coraz rzadziej powodem jest bezrobocie. Wśród osób po 30-tym roku życia, które nie decydują się opuścić rodzinnego gniazda, połowa jest już na własnym utrzymaniu i mogłaby żyć samodzielnie.

Liczba młodych ludzi mieszkających z rodzicami nie zmienia się we Włoszech od lat, tradycyjnie też najwięcej jest wśród nich młodych mężczyzn. Zjawisko to jest  powszechne na południu, jednak w żadnej części kraju nie dotyczy mniej niż 60 procent populacji do 35. roku życia.