„Obowiązkowe szczepienia ochronne są skuteczną i społecznie akceptowaną metodą zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaźne, zarówno w wymiarze przeciwdziałania zachorowaniom u osoby poddanej szczepieniom ochronnym, jak również kształtowania odporności całej populacji. Warunkiem osiągnięcia odporności w skali populacji jest wysoki odsetek zaszczepionych osób, co skutecznie zapobiega szerzeniu się zachorowań na choroby zakaźne nie tylko na osoby uodpornione w drodze szczepienia, ale również u tych osób, które ze względu na przeciwwskazania zdrowotne nie mogą być przeciw nim szczepione lub osób, które pomimo prawidłowo przeprowadzonego szczepienia nie wykształciły odporności immunologicznej” – zapewniała ostatnio Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Większość respondentów (70 proc.) twierdzi, że szczepienia ochronne dzieci przeciwko najgroźniejszym chorobom powinny być obowiązkowe.

Zdanie to podziela 72 proc. kobiet i 69 proc. mężczyzn.

- Obowiązek szczepień popierają częściej osoby mające 50 i więcej lat (76 proc.), badani o wykształceniu podstawowym/gimnazjalnym (72 proc.), respondenci o dochodzie od 3001 do 5000 złotych (74 proc.) oraz badani z miast do 20 tysięcy mieszkańców i z miast liczących od 200 do 499 tysięcy mieszkańców (77 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w rozmowie z serwisem rp.pl objaśniał, że ukształtowane w ostatnich latach orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego jednoznacznie wskazuje, że z przepisów ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych można wyinterpretować normę prawną, która ustanawia prawną powinność poddania dziecka szczepieniu ochronnemu.