Zamiast Pałacu Kultury i Nauki, "symbolu sowieckiej władzy" w Warszawie, zdaniem Antoniego Macierewicza powinna stać "Kolumna Chwały Wojska Polskiego zwieńczona figurą Matki Boskiej Hetmanki Polski".

Trzech na czterech respondentów jest przeciwnych pomysłowi zburzenia Pałacu Kultury i Nauki i zastąpieniu go Kolumną Chwały Wojska Polskiego zwieńczoną figurą Matki Boskiej. Za tym pomysłem jest jedynie co dziesiąty ankietowany, a zdania w tej kwestii nie ma 17 proc. badanych.

- Częściej przeciwnikami tego pomysłu są kobiety (73 proc.), osoby powyżej 50 lat (78 proc.), o wykształceniu średnim (75 proc.). Częściej taką opinię mają również ankietowani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (81 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.