Nowe przepisy, w intencji ich autorów, mają zmniejszyć presję finansową na kobiety w ciąży, a jednocześnie przenieść część odpowiedzialności za nienarodzone dziecko na mężczyznę.

Utah jest pierwszym stanem, w którym prawo nakazuje ojcu nienarodzonego dziecka pokrywanie części kosztów związanych z ciążą. Jednak w kilku innych stanach - takich jak Wisconsin czy Nowy Jork - obowiązują przepisy, które również mogą skutkować obciążeniem mężczyzn kosztami związanymi z wydatkami ponoszonymi przez kobietę przed narodzeniem dziecka.

- Chcieliśmy pomóc ludziom i być rzeczywiście pro-life, a nie tylko przeciw aborcji - mówi członek stanowego Kongresu, Brady Brammer, który prezentował projekt zmian w prawie na forum stanowego parlamentu.

Brammer mówił, że czuł się sfrustrowany tym, że przez stanowy Kongres przechodzą kolejne przepisy antyaborcyjne i chciał przyjęcia przepisów, które "rzeczywiście ułatwiałyby sprowadzanie życia na świat".

Ustawa nakazuje ojcom dzieci ponosić połowę kosztów związanych z dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym kobiety w ciąży oraz wszelkich dodatkowych kosztów medycznych związanych z ciążą.

Mężczyzna nie będzie musiał ponosić kosztów, jeśli kwestionuje swoje ojcostwo - wówczas konieczne będzie potwierdzenie tego, że jest ojcem dziecka. Mężczyzna nie musi ponosić też kosztów aborcji, na którą nie wyraził zgody - chyba, że jest ona niezbędna, by ocalić życie matki lub gdy dziecko jest owocem gwałtu.