- Teraz klub mogą czekać nieprzyjemne konsekwencje – informuje straż graniczna. I zapowiada, że w związku z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemców, wobec władz klubowych skierowany zostanie wniosek do sądu o ukaranie. Mogą one zostać ukarane karą grzywny do 30 tys. zł.

Straż graniczna prowadziła kontrola legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców w jednym z małopolskich klubów piłkarskich.

Funkcjonariusze z placówki SG w Krakowie stwierdzili, że w klubie występującym na szóstym szczeblu krajowych rozgrywek piłkarskich, zatrudnionych jest nielegalnie trzech cudzoziemców.

To dwóch Nigeryjczyków w wieku 24 i 25 lat oraz 32-letni Senegalczyk. – Wykonywali oni pracę na podstawie kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej - czyli umów cywilnoprawnych na stanowiskach zawodników reprezentujących barwy klubu we wszystkich rozgrywkach sportowych piłki nożnej – podaje straż graniczna.

Funkcjonariusze informują też, że umowa z 24-letnim Nigeryjczykiem została podpisana, gdy piłkarz wykorzystał już dopuszczalny czas uprawnionego pobytu w Polsce, a więc podczas nielegalnego pobytu cudzoziemca na terenie RP.

- W jego przypadku, komendant placówki SG w Krakowie wszczął postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu – informuje straż graniczna.

Drugi z Nigeryjczyków oraz Senegalczyk przebywali w Polsce legalnie, jednak zostali zatrudnieni przez klub sportowy niezgodnie z przepisami.

25-latek z Nigerii nie posiadał odpowiedniego zezwolenia na wykonywanie pracy w Polsce, a Senegalczyk został zatrudniony przez klub na innych warunkach, niż te zadeklarowane w zezwoleniu na wykonywanie pracy.

Teraz po zakończeniu kontroli przeprowadzonej przez strażników granicznych, klub sportowy mogą czekać poważne konsekwencje. Przeciwko władzom klubu zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

- Każdy cudzoziemiec wykonujący pracę zarobkową w Polsce – również jako piłkarz – oprócz uregulowania kwestii cywilno-prawnych z pracodawcą – musi posiadać odpowiednie dokumenty i zezwolenia do wykonywania tejże pracy w Polsce. Organem właściwym do wydawania takich zezwoleń jest odpowiedni wojewoda – przypomina straż graniczna.