W kontrowersyjnym eksperymencie, który przeprowadzili badacze ze Stanów Zjednoczonych i Chin, naukowcy stworzyli małpie embriony, które zawierają ludzkie komórki. Eksperci chcą dzięki tym badaniom uzyskać nowe informacje na temat biologii rozwoju i ewolucji oraz doprowadzić do hodowania narządów do przeszczepów.

Ludzkie komórki macierzyste zostały wprowadzone do embrionów makaków jawajskich, i byli w stanie hodować je przez okres 19 dni, uważnie obserwując ich rozwój.

W przeszłości wytwarzano już chimery, czyli organizmy powstałe z komórek różniących się genetycznie. Ludzkie komórki macierzyste wszczepiano do embrionów owiec i świń. Naukowiec, który przewodził obecnym badaniom, prof. Juan Carlos Izpisua Belmonte z Salk Institute w USA, w 2017 roku pomógł stworzyć pierwszą hybrydę człowiek-świnia.

Jak podkreślił prof. Carlos, „praca ta może utorować drogę do rozwiązania problemu poważnego niedoboru narządów do przeszczepów, a także pomóc lepiej zrozumieć wczesny rozwój człowieka, postęp choroby i starzenie się”. - Te chimeryczne podejścia mogą być naprawdę bardzo przydatne do postępu w badaniach biomedycznych nie tylko na najwcześniejszym etapie życia, ale także na jego ostatnich etapach - zaznaczył.

Naukowiec dodaje również, że badanie to było zgodne z aktualnymi wytycznymi etycznymi i prawnymi. - Ostatecznie prowadzimy te badania, aby zrozumieć i poprawić zdrowie ludzi - podkreślił.

Część ekspertów wyraża obawy dotyczące eksperymentu. Argumentują to tym, że choć podczas tych badań zarodki zostały zniszczone po 19 dniach, inni mogą próbować posunąć się dalej. Wzywają oni do publicznej debaty nad konsekwencjami tworzenia chimer. Komentując badanie, dr Anna Smajdor, wykładowca i badacz etyki biomedycznej na University of East England Norwich Medical School, stwierdziła, że ??stwarza to „istotne wyzwania etyczne i prawne”. - Naukowcy stojący za tymi badaniami twierdzą, że te chimeryczne embriony oferują nowe możliwości, ponieważ nie jesteśmy w stanie przeprowadzać pewnych typów eksperymentów na ludziach. Ale to, czy te embriony są ludzkie, jest kwestią sporną - powiedziała.

Profesor Julian Savulescu z Uniwersytetu Oksfordzkiego, powiedział, że badanie „otwiera puszkę Pandory dla chimer ludzkich i nieludzkich”. - Te embriony zostały zniszczone w 20 dniu rozwoju, ale to tylko kwestia czasu, zanim uda się rozwinąć ludzko-nieludzkie chimery, być może jako źródło narządów dla ludzi. To jest jeden z długoterminowych celów tego badania - ocenił.

Sarah Norcross, dyrektor Progress Educational Trust, powiedziała natomiast, że chociaż poczyniono „znaczne postępy” w badaniach nad embrionami i komórkami macierzystymi, które mogą przynieść równie istotne korzyści, „istnieje wyraźna potrzeba publicznej dyskusji i debaty na temat etycznych i regulacyjnych w tej kwestii”.