Szwajcarska firma Novartis ogłosiła niedawno, że jej pracownicy otrzymają 14 tygodni urlopu rodzicielskiego. Jeszcze więcej zaoferował lokalny oddział Volvo. Pracownicy tej firmy będą mogli skorzystać z półrocznego urlopu.

W oświadczeniu producent samochodów powiedział, że zarówno matki, jak i ojcowie noworodków otrzymają 24-tygodniowy urlop, za który będą pobierać 80 proc. wynagrodzenia. Identyczne warunki przedstawiono osobom, które zdecydują się na adopcję.

Urlop może być wykorzystany w dowolnym czasie w ciągu pierwszych trzech lat po urodzeniu dziecka lub po adopcji - informuje Volvo.

Decyzja firmy to część planu Volvo, którego celem jest przyciągnięcie najlepszych pracowników. Prorodzinna polityka ma w tym pomóc.

Decyzja Volvo zapadła, gdy politycy debatują nad stanowiskiem w sprawie urlopu ojcowskiego. Szwajcaria nie ma obecnie w ogóle ustawowego urlopu ojcowskiego, a większość ojców może wziąć tylko jeden "dzień rodzinny" urlopu po urodzeniu dziecka. Parlament bierze pod uwagę wprowadzenie dwóch tygodni urlopu dla ojców. Nie jest wykluczone, że politycy przegłosują wersję, w której młody rodzic otrzymywałby cztery tygodnie urlopu.