Podwyższone będą wymagania dla testamentów ustnych. Renowację ma przejść testament wojskowy, a tzw. podróżny będzie zlikwidowany.

Takie zmiany przewiduje projekt noweli kodeksu cywilnego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czytaj więcej

Testament notarialny lepszy niż ustny

Słowna wolna

Obok testamentów zwykłych: własnoręcznego, a więc pisanego od początku do końca własną ręką, i notarialnego stosowany jest też ustny, przewidziany na szczególne sytuacje, w obawie rychłej śmierci.

Jak stanowi kodeks cywilnym (art. 952 § 1), jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.

I tu nowe obostrzenia mają polegać na tym, że obie te sytuacje muszą wystąpić łącznie, a nadto nagle.

Wyższe będą też rygory dokumentowania testamentu ustnego. Teraz jeden ze świadków albo osoba trzecia może spisać oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, a pismo to podpisują spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie. Gdy treści testamentu ustnego nie spisano, można w ciągu sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy ją stwierdzić poprzez zgodne zeznania świadków (wyjątkowo dwóch świadków) przed sądem.

Projekt przewiduje zaś, że treść ostatniej woli spadkodawcy powinna być spisana niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca przez jednego ze świadków, ze wskazaniem także okoliczności uzasadniających sporządzenie testamentu ustnego. Można ją także będzie stwierdzić w ciągu trzech miesięcy (a nie jak dotychczas sześciu) od śmierci spadkodawcy poprzez zgodne zeznania świadków przed sądem.

Skrócona zostanie ważność testamentu szczególnego z sześciu do trzech mie- sięcy. Będzie to zatem testament jeszcze bardziej przejściowy. Założenie jest bowiem takie, że jeśli spadkodawca poczuje się lepiej, to powinien sporządzić zwykły testament.

Czytaj więcej

W szczególnych okolicznościach szczególne zasady sporządzania testamentu

Czy zmiany wystarczą?

Skrócenie tych okresów powinno umożliwić pełniejsze odzwierciedlenie ustnych oświadczeń – uzasadniają autorzy projektu.

– Testamenty ustne są na wypadek nadzwyczajnych sytuacji, zatem rozwiązania, które zmierzają do uściślenia wymagań i ograniczenia okoliczności ich sporządzania do szczególnych, trzeba uznać za pozytywne. Do sądu należy sprawdzenie, czy testament ustny spełnia wszystkie wymagania, i jeśli spełnia, to sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Nie ma jednak wątpliwości, że największą gwarancję spełnienia ostatniej woli zmarłego daje testament notarialny, przy którego sporządzeniu notariusz poinformuje o wszystkich możliwych rozwiązaniach oraz ich konsekwencjach prawnych. Dlatego tak ważne jest, by czynności tej nie odwlekać na ostatnią chwilę – testator powinien mieć czas, by dobrze przemyśleć jego zapisy – radzi notariusz Szymon Kołodziej, rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej.

– Zawężenie korzystania z ustnego testamentu tylko do nagłych przypadków jest pożądane, ale dopiero praktyka i orzecznictwo Sądu Najwyższego pokażą, czy nowelizacja do tego doprowadzi. Sąd na szczęście patrzy na te testamenty z dużą ostrożnością, świadkowie są przesłuchiwani w szczególnych warunkach: tego samego dnia i nie mogą opuszczać sali, dopóki wszyscy nie zostaną przesłuchani. Znam pomysły usunięcia tej formy testamentu, ale Polacy rzadko piszą testament jakby na zapas, a wypadki się zdarzają i ustny testament się przydaje – ocenia adwokat Magdalena Olchowic-Jedlak.

Etap: konsultacje publiczne

Opinia dla „Rzeczpospolitej”
Bogudar Kordasiewicz, radca prawny, specjalista prawa spadkowego

Testamenty ustne to istna plaga w polskim prawie spadkowym. Nader często prowadzą do nadużyć, na ogół niemożliwych do wykrycia. Dlatego każda inicjatywa ograniczająca możliwość sporządzenia testamentu w formie ustnej zasługuje na pozytywną ocenę. Właściwie należałoby postulować krok bardziej radykalny, czyli całkowitą rezygnację z tej formy testamentu, która zresztą jest nieznana licznym systemom prawnym. Poza tym współcześnie, wobec niezwykłej łatwości szybkiego komunikowania się oraz przemieszczania, sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego w ciągu dosłownie kilku godzin nie stanowi problemu. W tych okolicznościach testament ustny stał się po prostu przeżytkiem.