Darowizny przekazane organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego można odliczyć od dochodu. Jeśli wesprzemy ją jeszcze w grudniu, ulgę wykażemy w zeznaniu za 2017 r. Dzięki temu zapłacimy niższy podatek.

Skorzystać z odliczenia jest bardzo łatwo. Wystarczy przelać pieniądze albo przekazać rzeczy (np. jedzenie albo ubrania) wybranej organizacji. Może to być np. fundacja lub stowarzyszenie, byleby realizowały cele wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Działalność pożytku publicznego

Są to m.in. działania charytatywne, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, pomoc społeczna, podtrzymywanie tradycji narodowej, ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym, wypoczynek dzieci i młodzieży, ochrona zwierząt. Chodzi o wsparcie działalności społecznie użytecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, które nie należą do sektora finansów publicznych oraz nie działają w celu osiągnięcia zysku. Obdarowany nie musi mieć jednak statusu organizacji pożytku publicznego.

Przykładowo, premiowane podatkową ulgą będzie przekazanie komputera dla fundacji spełniającej marzenia nieuleczalnie chorych dzieci lub przelew na konto stowarzyszenia zajmującego się kultywowaniem pamięci o żołnierzach podziemia niepodległościowego.

Pamiętaj o limicie

Darowizna pomniejsza dochód wykazywany w rocznym rozliczeniu. Ulga ma jednak limit. Osoby fizyczne mogą odliczyć darowizny tylko do wysokości 6 proc. dochodu.

Przykład:

Pan Kowalski w zeznaniu za 2017 r. wykaże 30 tys. zł dochodu. W grudniu przekazał charytatywnej fundacji 3 tys. zł. Limit odliczenia to 6 proc. dochodu. Tak więc pan Kowalski może pomniejszyć swój dochód o 1,8 tys. zł (30 tys. zł x 6 proc.).

Nie skorzystamy z odliczenia, jeśli przekażemy darowiznę bezpośrednio potrzebującej osobie. Musi się to odbyć za pośrednictwem organizacji, która prowadzi działalność pożytku publicznego. Można jednak wskazać, że wsparcie ma być przeznaczone na konkretny cel, np. rehabilitację dziecka. Jest to tzw. darowizna z poleceniem. W takiej sytuacji nie dochodzi do zmiany po stronie obdarowanego. Jest nim nadal organizacja i tylko ona ma prawo do rozporządzania pieniędzmi. Także taka darowizna może być odliczona w zeznaniu rocznym.

Przykład:

Pan Kowalski pomaga synowi swoich znajomych, który rehabilituje się po wypadku. Jest pod opieką fundacji, która zbiera środki na jego leczenie. Pan Kowalski w grudniu wpłacił na konto fundacji 500 zł.

Na przelewie wpisał, że darowizna ma być przeznaczona na rehabilitację syna znajomych. Wydatek może odliczyć od swojego dochodu.

Ulgę wykazujemy w zeznaniu rocznym. Wypełniając formularz PIT/O (załącznik do zeznania rocznego), należy wpisać dane obdarowanej organizacji (nazwę i adres). ©?

Warto też przekazać 1 proc. PIT

Przekazanie darowizny i odliczenie jej od dochodu nie wyklucza podzielenia się z potrzebującymi 1 proc. swojego podatku.

Można zrobić i jedno, i drugie. Żeby przekazać 1 proc. PIT, wystarczy wpisać w zeznaniu rocznym numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego (musi mieć taki status, nie wystarczy, że prowadzi działalność dobroczynną). Są to fundacje, stowarzyszenia, hospicja, bractwa, towarzystwa, komitety.

Następnie trzeba obliczyć 1 proc. podatku (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). I to wszystko, pieniądze przeleje urząd skarbowy. Osoba, która zdecyduje się na przekazanie 1 proc. podatku, nic na tym finansowo nie straci. W zeznaniu rocznym jest też rubryka „cel szczegółowy 1 proc.". Powinniśmy ją wypełnić, jeśli chcemy, aby podatek został przekazany na konkretny cel, np. na leczenie wybranej osoby. Jest to jednak tylko sugestia dla organizacji, nie musi się do niej stosować.

Zobacz także

Ryzykowne odliczenia darowizn na OPP

Zachowaj dowód wpłaty darowizny

Największa ulga podatkowa na wsparcie dla Kościoła