O wykorzystywaniu samochodów służbowych tej wojskowej uczelni do prywatnych celów w lutym napisał portal Bussines Insider Polska. Autor stwierdził, że przez dwa lata samochód należący do Akademii Sztuki Wojennej i pracujący dla niej kierowca jeździł jako taksówka wożąca wiceprezes spółki podległej ministrowi rolnictwa. Samochód służbowy – autor podał markę i numer rejestracyjny pojazdu, miała wykorzystywać – zdaniem portalu, żona rektora akademii. Miało do tego dochodzić od 2017 do 2019 roku.

„Informacje o tym, że kierowca pracujący dla Akademii Sztuki Wojennej regularnie przywoził i odwoził wiceprezes (...) z centrali Elewarru przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie, potwierdziliśmy w trakcie naszego dziennikarskiego śledztwa" – napisał w lutym Bussines Insider Polska.

Z odpowiedzi jaką otrzymaliśmy z Biura Prasowego MON wynika, że Departament Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej zakończył kontrolę w sprawie wykorzystania samochodów służbowych będących w dyspozycji Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. „Sprawdzeniem objęto 100 proc. rozkazów wyjazdu wystawionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 11 lutego 2020 r. zarówno na pojazdy wojskowe, jak i akademickie. Na podstawie tych dokumentów nie stwierdzono naruszenia przepisów prawa ani nadużyć dotyczących użytkowania samochodów akademickich" – stwierdził MON w odpowiedzi udzielonej „Rzeczpospolitej".