Zatrzymane w piątek osoby to przedsiębiorca i przedstawiciele podmiotów z terenu województwa śląskiego.

Jak ustalono na podstawie zgromadzonych materiałów, od stycznia 2012 roku do lipca 2019 roku osoby te przyjęły co najmniej 365 nierzetelnych faktur VAT.

Łączna kwota przyjętych faktur to niemal 29 mln złotych. CBA stwierdziła, że faktury nie nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Wystawiono je w celu obniżenia podatku VAT na łączną kwotę ponad 5 milionów złotych.

W ramach prowadzonych działań, funkcjonariusze CBA przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych. 

Postawiono zatrzymanym zarzuty związane z przyjmowaniem nierzetelnych faktur VAT, wprowadzaniem ich do obrotu gospodarczego oraz praniem brudnych pieniędzy.