Towarzystwa lekarskie przeciwko zaostrzeniu przepisów kodeksu karnego

O uchylenie zmian w art. 37a kodeksu karnego apelują do władz członkowie Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich.

Publikacja: 21.07.2020 13:00

Towarzystwa lekarskie przeciwko zaostrzeniu przepisów kodeksu karnego

Foto: Adobe Stock

Chodzi o nowelizację art. 37a kk dokonaną przy okazji uchwalania tzw. tarczy antykryzysowej 4.0, czyli ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami Covid-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem Covid-19.

Członkowie Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich (KPTL) argumentują, że zmianę przepisu wprowadzono w akcie prawnym nieprzeznaczonym do dokonywania jakichkolwiek zmian w kk, co wynika choćby z samego tytułu ustawy. Krytykują też brak konsultacji publicznych i zlekceważenie silnego sprzeciwu wobec wcześniejszej próby wprowadzenia tej oraz podobnych zmian zaostrzających odpowiedzialność karną lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia.

 

Czytaj też: Lekarze znów chcą wyjść na ulice, szykują protest przeciwko zaostrzeniu kodeksu karnego

Tłumaczą, że art. 37a w znowelizowanej wersji uniemożliwia złagodzenie rodzaju i wymiaru kary za działania nieumyślne powodujące zagrożenie życia albo zgon pacjenta i wprowadza preferencje dla orzekania przez sądy kary pozbawienia wolności.

Zdaniem uczestników KPTL, nowelizacja nawiązuje do koncepcji utrzymującej błędnie, że zaostrzanie kar zmniejszy liczbę przestępstw. „Jeszcze bardziej absurdalne i niezgodne z aktualną wiedzą byłoby twierdzenie, że zwiększanie odpowiedzialności lekarzy i personelu medycznego poprawi jakość leczenia i opieki nad pacjentami" – piszą.

Przestrzegają, że doświadczenia Polski i wielu krajów wskazują, że zaostrzanie odpowiedzialności personelu medycznego prowadzi do zmniejszenia dostępności usług medycznych związanych z dużym ryzykiem, zwiększa koszty ochrony zdrowia i powoduje dalsze obniżanie zaufania we wzajemnych relacjach pacjentów z lekarzami i innymi pracownikami ochrony zdrowia.

To kolejny głos sprzeciwu wobec zaostrzenia art. 37a kodeksu karnego, po stanowiskach Naczelnej Rady Lekarskiej czy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Obie organizacje zaproponowały, by tak znowelizować przepisy, aby nie dotyczyły pracowników ochrony zdrowia.

Między innymi przeciwko nowelizacji art. 37a protestować będą 8 sierpnia 2020 r. młodzi lekarze, którzy zapowiadają demonstrację pod Ministerstwem Zdrowia.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność