Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL) poparł działania OZZPiPw postaci wszczynania sporów zbiorowych przez organizacje zakładowe związku. Wezwał też wszystkich lekarzy zatrudnionych w szpitalach i innych zakładach opieki zdrowotnej, w których OZZPiP będzie przeprowadzał referenda strajkowe do wzięcia w nich udziału i wyrażenia zgody na strajk pielęgniarskich związkowców.

Lekarze zapowiedzieli również, że dalszy brak postępu w negocjowaniu nowej wysokości tzw. współczynnika pracy dla lekarza specjalisty w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych spowoduje, że OZZL zacznie wchodzić w spory zbiorowe swoich organizacji zakładowych.

Według przewodniczącego OZZL dr Krzysztofa Bukiela, resort zdrowia od maja nie jest w stanie przedstawić swojego stanowiska w tej sprawie, choć poprzedni minister zdrowia Łukasz Szumowski uznał jego wysokość (1,27 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce) za zbyt niską.