Sąd Najwyższy: młody medyk może liczyć na ulgi w składkach ZUS

Lekarz, który w ramach działalności współpracuje z podmiotem medycznym, gdzie odbywał staż, może korzystać z preferencji w należnościach do ZUS – uznał skład siedmiu sędziów SN w uchwale.

Publikacja: 09.04.2024 20:07

Sąd Najwyższy: młody medyk może liczyć na ulgi w składkach ZUS

Foto: Adobe Stock

Sprawa, na kanwie której zapadło we wtorek rozstrzygnięcie, dotyczyła lekarza dentysty. Chciał on skorzystać z ulgi na start (tj. ze zwolnienia z opłacania składek, z wyjątkiem składki zdrowotnej, przez sześć miesięcy), a następnie preferencyjnych zasad regulowania należności do ZUS (tj. płacenia składek od podstawy wymiaru nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia). Przedsiębiorca musiał jednak spełnić wszystkie niezbędne warunki. Jakie?

Przypomnijmy, że opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne jest możliwe, gdy zostaną spełnione dwie główne przesłanki.

Po pierwsze, taka osoba nie może prowadzić (lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadziła) innej firmy. Po drugie, przedsiębiorca nie ma prawa wykonywać pracy na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym – lub w poprzednim – roku kalendarzowym pracował na etacie i realizował czynności należące do obecnie prowadzonego biznesu.

Największym problemem okazała się właśnie druga przesłanka, bowiem młody lekarz zmierzał współpracować z podmiotem, w którym odbywał na podstawie umowy o pracę swój staż.

ZUS ma w tej kwestii wyrobioną praktykę od lat. W licznych interpretacjach przyznawał, że w takiej sytuacji młody lekarz nie może korzystać z ulg i preferencji. Tak też było w opisywanym przypadku. W efekcie sprawa znalazła swój finał w sądzie.

Natomiast SN w składzie siedmiu sędziów uznał jednak inaczej aniżeli organ rentowy. Orzekł, że art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2023 r., poz. 1230) mówiący o preferencjach składowych oraz art. 18 prawa przedsiębiorców (tekst jedn. DzU z 2024 r., poz. 236) regulujący ulgę na start mają zastosowanie także w przypadku medyka podejmującego działalność gospodarczą, który wykonuje ją na rzecz byłego pracodawcy, u którego był zatrudniony na umowie o pracę jako lekarz stażysta. W ustnych motywach rozstrzygnięcia zaznaczono, że w tym przypadku nie powinno się opierać jedynie na literalnym brzmieniu przepisów, a należy brać pod uwagę ich cel. Projektodawca, wprowadzając takie ograniczenia, chciał walczyć z patologiami występującymi na rynku pracy.

Zdaniem SN przypadek młodego medyka jest jednak inny m.in. ze względu na specyficzny charakter umowy o pracę, jaką wykonuje lekarz stażysta. Jej celem jest bowiem przygotowanie go do zawodu.

Sygnatura akt: sygn. III UZP 9/23

Czytaj więcej

Mały ZUS dla młodego lekarza

Sprawa, na kanwie której zapadło we wtorek rozstrzygnięcie, dotyczyła lekarza dentysty. Chciał on skorzystać z ulgi na start (tj. ze zwolnienia z opłacania składek, z wyjątkiem składki zdrowotnej, przez sześć miesięcy), a następnie preferencyjnych zasad regulowania należności do ZUS (tj. płacenia składek od podstawy wymiaru nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia). Przedsiębiorca musiał jednak spełnić wszystkie niezbędne warunki. Jakie?

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt