Za czas choroby czy odosobnienia mieli dostać 100 proc. zarówno wynagrodzenia chorobowego, jak i zasiłku. Nowelizacja odbiera im 100 proc. wynagrodzenia chorobowego. Co więcej, pieniądze za czas izolacji dostaną na ogólnych zasadach. Będzie to więc 80 proc. zasiłku, a za pobyt w szpitalu nawet 70 proc.

Lepiej potraktowano żołnierzy, mundurowych podlegających MSWiA, funkcjonariuszy Służby Więziennej, strażników gminnych. W takich okolicznościach zachowają prawo do 100 proc. uposażenia lub wynagrodzenia, także za czas izolacji. Korzystniejsze zasady obejmą też pracowników niektórych placówek pomocy społecznej. Dostaną 100 proc. wynagrodzenia lub zasiłku.