O bałaganie legislacyjnym, przez który termin zgłoszeń na tegoroczny Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK) przesunął się z 15 lipca na 30 czerwca, „Rz" pisała jako pierwsza. Grudniowa nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty stanowi, że termin zgłoszeń na egzamin w sesji wrześniowej upływa 15 lipca. 1 maja tego roku wchodzi w życie nowelizacja tej samej ustawy, zawierająca przepis przejściowy, zgodnie z którym ostatni dzień składania wniosków to 30 czerwca. – Będziemy prosić ministra zdrowia o przywrócenie terminu 30 czerwca – mówi Michał Bulsa, szef Porozumienia Rezydentów OZZL.