Od stycznia 2022 r. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci więcej za mieszkańca terenu, który obejmuje centrum zdrowia psychicznego. Stawka podstawowa, wynosząca 75 zł za osobę dorosłą za rok, zostanie zwaloryzowana o wskaźnik inflacji za 2021 r. – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, który został właśnie skierowany do publikacji.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, zmiana pozwoli na dostosowanie pomocy psychiatrycznej do sytuacji gospodarczej kraju.

Czytaj więcej

Leczenie prawem, nie można do niego zmuszać

Centrum zdrowia psychicznego (CZP) jest miejscem, w którym osoby doświadczające kryzysu psychicznego lub cierpiące z powodu choroby psychicznej mogą uzyskać bezpłatną pomoc medyczną, socjalną i społeczną. Jak tłumaczą twórcy reformy psychiatrii, powstałe w pilotażu CZP mają zmieniać leczenie psychiatryczne w Polsce z izolacyjnego (szpitalnego) na środowiskowe. Mają sprawić, że opieka psychiatryczna będzie bardziej dostępna, bliższa miejsca zamieszkania i dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta. Każde CZP obejmuje określoną populację (np. gminę czy dzielnicę), a na każdego mieszkańca przypada zryczałtowana stawka roczna wypłacana przez NFZ.

Zgodnie z ustawą o leczeniu psychiatrycznym z CZP mogą skorzystać bezpłatnie także osoby nieubezpieczone. Pilotaż centrów zdrowia psychicznego ma potrwać do końca 2022 r.

Etap legislacyjny: czeka na publikację