Do rozpoczęcia przygotowań do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej wezwała przewodniczących komisji zakładowych, sekcji regionalnych i krajowych Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność". Szczegóły protestu ma podać jutro po spotkaniu z przedstawicielami resortu zdrowia na nadzwyczajnym posiedzeniu Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia.

Czytaj także: Medycy rozważają wielki protest

Związkowcy protestują przeciw polityce ministerstwa, które zamiast rozwiązań systemowych wprowadza ustawowe podwyżki dla poszczególnych grup zawodowych. Chodzi nie tylko o wzrost wynagrodzenia zasadniczego lekarzy rezydentów i specjalistów zatrudnionych w szpitalach, wprowadzony zgodnie z porozumieniem zawartym z rezydentami w lutym tego roku. Związkowcom nie podobają się również postulaty porozumienia ministra zdrowia z pielęgniarkami z 9 lipca tego roku. Przewiduje ono, że tzw. zembalówka (wprowadzone przez ministra Mariana Zembalę podwyżki 4x400 zł brutto) zostanie włączona do wynagrodzenia zasadniczego. Związkowcy uważają, że podwyżki należą się wszystkim zawodom medycznym. Nie zgadzają się też, by ich koszty ponosili dyrektorzy szpitali. ©?