Centrum Egzaminów Medycznych będzie musiało udostępnić lekarzom przystępującym do egzaminów testy z ubiegłych lat. I to już w najbliższej jesiennej sesji. Takie są konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Od wielu lat młodzi ludzie kończący studia medyczne i przystępujący do lekarskiego egzaminu końcowego (LEK) oraz Lekarskiego Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) nie mogli zapoznać się z pytaniami, jakie pojawiły się w testach z lat ubiegłych. Przez to trudniej było im się przygotować. Niekorzystną dla absolwentów medycyny zasadę przewidywał art. 16 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z nim testy i pytania testowe z LEK oraz LDEK nie podlegają udostępnieniu zainteresowanym na zasadach przewidzianych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Podobnie na dostęp do pytań z ubiegłych lat nie mogli liczyć lekarze przechodzący kolejny szczebel edukacji, czyli przystępujący do państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PES). Ich zdawalność co roku malała.

Na nic zdały się też wcześniejsze wielokrotne apele młodych medyków i Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) do ministra zdrowia o udostępnienie pytań z lat ubiegłych. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, odmawiając publikacji pytań, wskazywali, że jeśli by je udostępnili, to w krótkim czasie wyczerpałyby się zasoby wiedzy, z których można byłoby opracowywać całkowicie nowe zagadnienia. Innym argumentem ministra zdrowia było obniżenie poziomu nauczania wśród lekarzy.

Argumenty te obalił we wtorek TK, przyznając rację samorządowi lekarskiemu. Brak wglądu do pytań i testów z egzaminów z lat ubiegłych jest naruszeniem prawa lekarzy do informacji publicznej.

– Testy PES, LEK i LDEK są informacją, jaką wytworzył organ publiczny, i są objęte zakresem prawa do informacji publicznej – podkreślił sędzia sprawozdawca Piotr Tuleja. Trybunał zaznaczył, że publiczny dostęp do testów z egzaminów, które już się odbyły, nie narusza wolności i praw innych osób. A na takie argumenty powoływało się Ministerstwo Zdrowia, odmawiając dostępu do pytań.

sygnatura akt K 8/15