Tryb powoływania członków komisji egzaminacyjnej i wysokość opłaty egzaminacyjnej, zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych zawiera projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF). Uzupełnia ustawę o zawodzie fizjoterapeuty.

Pytania egzaminacyjne miałyby obejmować m.in. metody specjalne fizjoterapii, diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji, anatomii i fizjologii oraz bioetyki.

Zdany egzamin przeprowadzany przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) warunkuje możliwość wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Projekt przewiduje, że przystąpienie do egzaminu miałoby kosztować 180 zł.

Etap legislacyjny: konsultacje społeczne