[b]Jestem nauczycielem z dziesięcioletnim stażem pracy. W tamtym roku kalendarzowym: od 1 do 18 stycznia pracowałam od 19 stycznia do 4 sierpnia przebywałam najpierw na zwolnieniu lekarskim (choroba w ciąży) później na urlopie macierzyńskim, a od 6 sierpnia do 31 grudnia pracowałam. Czy w związku z tym należy mi się trzynastka? Należy legitymować się przynajmniej sześciomiesięcznym stażem pracy, czy trzeba efektywnie przepracować pół roku?[/b]

Do popularnie zwanej "trzynastki" odnoszą się przepisy [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=75875]ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej[/link].

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. [b]Według uchwały SN z 25 lipca 2003 r. (III PZP 7/03)[/b] mierzymy go czasem faktycznie przepracowanym, kiedy podwładny stawiał się do pracy, podpisywał listę obecności, wykonywał bieżące polecenia przełożonego.

Więcej informacji na ten temat w artykule "[link=http://www.rp.pl/artykul/254506.html]Trzynastka za minimum sześć miesięcy pracy[/link]".

Prosimy również o zapoznanie się z serwisem [link=http://www.rp.pl/temat/56562.html]rp.pl » Dobra Firma » Kadry » Wynagrodzenia » Trzynastki [/link].