Polska Organizacja Turystyczna będzie współpracowała z klubami sportowymi, które biorą udział w międzynarodowych rozgrywkach, by promować Polskę. Otrzyma na ten cel dotację.

Wcześniej jednak będzie musiała podpisać umowę z ministrem sportu i turystyki. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych, przyjętego przez rząd.

Kluby sportowe, które zechcą uczestniczyć w programie, muszą być w danym sezonie reprezentantami Polski w rozgrywkach o europejskie puchary.

W sezonie 2022/2023 w programie może uczestniczyć ok. 45 drużyn. Ostateczna ich liczba będzie jednak zależeć od efektów naboru przeprowadzanego przez POT.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu