Firma Tramwaje Szczecińskie zorganizowała przetarg na dostawę sześciu nowych tramwajów. Mają być niskopodłogowe, wieloczłonowe i przegubowe. Dlatego też zamawiający postawił wykonawcom, którzy chcieliby złożyć oferty, następujący warunek: muszą wykazać, że wcześniej dostarczyli co najmniej dwa tego rodzaju tramwaje. Inaczej zostaną wykluczeni z przetargu.

Warunek ten zakwestionowała spółka H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych. Jej zdaniem ogranicza on bowiem uczciwą konkurencję.

– Żądanie doświadczenia w dostawach tramwajów konkretnych rodzajów już z samego założenia ogranicza krąg potencjalnych wykonawców – argumentowali przedstawiciele fabryki. Ich zdaniem firmy, które potrafią zrealizować zamówienie, nie powinny być eliminowane tylko dlatego, że nie dostarczały wcześniej dokładnie takich samych tramwajów, chociaż produkowały zbliżone rodzaje.

Krajowa Izba Odwoławcza nie podzieliła tej argumentacji. Jej zdaniem postawiony przedsiębiorcom warunek jest adekwatny do przedmiotu zamówienia. Jednym z dowodów w tej sprawie była opinia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

Zgodnie z nią zachodzą znaczne różnice między wagonami tzw. doczepnymi, biernymi a wieloczłonowymi, przegubowymi. Są one związane m.in. ze sterowaniem napędem, hamowaniem czy kontrolą poślizgów.

– [b]Odwołujący nie przedstawił żadnego dowodu na poparcie swojego stanowiska, iż postawiony warunek ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców[/b] – uzasadniła wyrok z 27 stycznia przewodnicząca składu orzekającego Anna Majstrowicz. Zwróciła jednocześnie uwagę, że [b]wymaganym doświadczeniem może wykazać się co najmniej kilka firm działających na rynku europejskim.[/b]

– Zamówienie to mogą bowiem realizować przedsiębiorcy z terenu całej Unii Europejskiej – zaznaczyła przewodnicząca. – Ponadto sam odwołujący wskazał na rozprawie, iż doświadczeniem takim z polskich wykonawców może wykazać się PESA Bydgoszcz. [b]Warunek postawiony przez zamawiającego nie ogranicza więc uczciwej konkurencji, gdyż potrafią go spełnić podmioty działające na rynku w tej branży[/b] – dodała przewodnicząca [b](sygn. KIO/UZP 52/09)[/b].