Tyle samo otrzyma dzięki zarządzeniu prezydenta miasta osoba, która jest mieszkańcem Chorzowa, a ukończyła 100 lat.