Środki te będą pochodzić z programu regionalnego, a stosowną umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Roman Ciepiela oraz wójt Bogdan Stasz. Powstaną nowe alejki, elementy małej architektury (ławki, kosze, estetyczne oświetlenie). Przebudowana zostanie także droga wraz z wykonaniem parkingu pod zabytkowym kościołem. Cała inwestycja pochłonie blisko 2,3 mln zł.