Komisja zdaje sobie sprawę, że w polskim Sejmie złożony został 12 grudnia taki projekt. Zgodnie z nim sędziom, którzy nie będą przestrzegali przepisów nowelizacji ustaw o ustroju  sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym będzie groziło nawet usunięcie z zawodu. Przewidywana jest także kara pieniężna w wysokości miesięcznego wynagrodzenia wraz z dodatkami.

- Komisja przeanalizuje te propozycje, w szczególności  pod kątem ich zgodności z zasadami Unii Europejskiej dotyczącymi niezależności w wymiarze sprawiedliwości. Komisja ma bardzo jasne stanowisko w sprawie ochrony sądownictwa przed polityczną ingerencją. Śledzimy sprawę z bliska i rozważamy wszystkie opcje - powiedział Wigand.