Dokument liczy 71 stron i jest rozwinięciem ustnego uzasadnienia uchwały ogłoszonej 23 stycznia w SN.

Połączone stare izby: Karna, Cywilna oraz Pracy, uznały wtedy, że można podważać obsadę sądów powszechnych, które orzekały z udziałem nowo powołanych sędziów. Jest to możliwe jedynie od dnia wydania uchwały; wyroki ogłoszone wcześniej uratowano.

Czytaj także: SN: Sędziowie wskazani przez nową KRS nie są uprawnieni do orzekania

SN uznał, że utworzona w nim Izba Dyscyplinarna nie spełnia kryterium niezależnego sądu. Zakwestionował też udział w orzekaniu nowych sędziów SN – w starych izbach, jak i w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej.