Votum separatum złożyli następujący sędziowie: Dariusz Kala, Wiesław Kozielewicz, Zbigniew Korzeniowski, Piotr Mirek, Zbigniew Myszka i Krzysztof Staryk. Członkowie izb nie zgadzali się m.in. z ocenianiem powoływania sędziów przez głowę państwa. Kwestionują także ograniczenie podejmowania uchwały do trzech izb.

Przeczytaj:

Zdanie odrębne - SSN Dariusz Kala

Zdanie odrębne - SSN Wiesław Kozielewicz

Zdanie odrębne - SSN Zbigniew Korzeniowski

Zdanie odrębne - SSN Piotr Mirek

Zdanie odrębne - SSN Zbigniew Myszka

Zdanie odrębne - SSN Krzysztof Staryk

- Sąd Najwyższy podjął krytykowaną uchwałę w niewłaściwym („okrojonym") składzie, (...) Już z tej przyczyny kontestowana uchwała nie może de iure wywołać żadnych jurysdykcyjnych, w tym ważnych lub prawnie skutecznych następstw prawnych w zakresie potencjalnych wad nieważności postępowania czy możliwego podważania, choćby pro futuro, wyroków wydanych z udziałem „podejrzanych" sędziów ani stanowić potencjalnej bezwzględnej przyczyny odwoławczej kontestowania orzeczeń karnych, jeżeli żaden z nowo powołanych sędziów nie był złożony z urzędu ani zawieszony w urzędowaniu przez konstytucyjnie właściwy sąd, o którym mowa w art. 180 ust. 2 Konstytucji - pisze sędzia Zbigniew Myszka.

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

Czytaj także: Sędziowie izby dyscyplinarnej reagują na uchwałę 3 izb SN

- Taki stan prawa dyskwalifikuje nielegalne podważanie zdolności nowo powołanych sędziów do orzekania, choćby na przyszłość lub oczekiwanie na powstrzymanie się od konstytucyjnego obowiązku dalszego sprawowania władzy jurysdykcyjnej według bezskutecznej interpretacji sententiae non existens, która została podjęta przez Sąd Najwyższy w niewłaściwym składzie, który nie był sądem właściwym w rozumieniu art. 180 ust. 2 Konstytucji - dodał.

Sędzia podkreślił, że polski wymiar sprawiedliwości wymaga reform zmierzających przede wszystkim do poprawy sprawności i profesjonalności orzekania, które są najbardziej istotne dla zachowania konstytucyjnych standardów obywatelskiego prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny (apolityczny) i niezawisły sąd.

Przypomnijmy, że 23 stycznia br. trzy izby Sądu Najwyższego wydały uchwałę, zgodnie z którą sędziowie powołani przez nową Krajową Radę Sądownictwa nie powinni orzekać. SN stwierdził, że uchwała obowiązuje od piątku, i w ten sposób uratował orzeczenia wydane do tej pory przez te składy – które pozostają ważne. Uchwała działa więc na przyszłość i wynika z niej, że jeśli sędziowie ci nadal by orzekali, ich wyrokom grozi nieważność (w procedurze cywilnej) lub stwierdzenie, że sąd był nienależycie obsadzony (w procedurze karnej).

Jednocześnie SN stwierdził, że rozważania te nie dotyczą Izby Dyscyplinarnej SN, której orzeczenia od początku zostały uznane za nieważne.