W czwartek na rządowych stronach opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie znosi bądź luzuje obostrzenia wprowadzone w marcu w związku z epidemią koronawirusa.

Czytaj także:

Premier Morawiecki: można zdjąć maseczki od soboty

Wszystko o odmrożeniu sądów, teatrów, kin i siłowni

W projekcie przewiduje się rozszerzenie katalogu osób, którym będą przekazywane dane o osobach odbywających kwarantannę o sądy, prokuratorów i kuratorów sądowych.

W uzasadnieniu czytamy, że "przyjęcie tego rodzaju rozwiązania ma istotne znaczenie przy planowaniu prawidłowej pracy sądów i prokuratur". Umożliwi zapewnienie właściwych środków ostrożności, w tym podejmowanie w odpowiednim czasie decyzji o prowadzeniu czynności w postępowaniach przygotowawczych oraz przeprowadzaniu rozpraw i posiedzeń przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

Jak podkreślają autorzy projektu, dostęp do tych informacji wpłynie na poprawę sprawności postępowania. Sądy nie będą zaskakiwane, tuż przed terminem posiedzenia jawnego, informacjami o kwarantannie lub izolacji jego uczestników, co mogłoby skutkować zmianą terminu jego przeprowadzenia. - Ponadto sądy uzyskają możliwość szybkiego zweryfikowania informacji w tym zakresie przekazywanych w oświadczeniach dotyczących przyczyn nieobecności na posiedzeniu, bądź we wnioskach o odroczenie terminu - przekonuje rząd.

Zaproponowaną zmianę uzasadniono również koniecznością nawiązywania przez kuratorów sądowych, przy wykonywaniu obowiązków służbowych, kontaktu osobistego z podopiecznymi. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, w celu zapewnienia kuratorom bezpieczeństwa sanitarnego, również ta grupa zawodowa, podobnie jak w aktualnym stanie prawnym pracownicy ośrodków opieki społecznej powinna mieć dostęp do informacji o osobach poddanych kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. W uzasadnieniu podkreślono, że wiedza o tych osobach powinna być dostępna kuratorom sądowym przed przystąpieniem przez nich do wykonywania czynności służbowych zleconych przez sąd i inne właściwe instytucje. W takich bowiem przypadkach bezpośrednie kontakty nie powinny mieć miejsca. O tego rodzaju przeszkodzie kurator sądowy powinien być poinformowany przed rozpoczęciem wykonywania czynności służbowych w terenie.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

W projekcie zaproponowano, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 30 maja 2020 roku.