Izba ze względów formalnych uchyliła zarządzenie odmawiające przyjęcia wniosku. Sprawa będzie ponownie rozpoznana. Wnioskodawca Paweł Z. złożył do warszawskiego SR subsydiarny akt oskarżenia przeciwko byłej pierwszej prezes. Zarzuca jej, że przekroczyła uprawnienia funkcjonariusza i działała na szkodę interesu publicznego i jego prywatnego interesu.