W uchwale Forum Współpracy Sędziów przypomina, że na podstawie art. 228 Konstytucji RP, w sytuacjach szczególnych zagrożeń, może zostać wprowadzony stan klęski żywiołowej. W oparciu o art. 2 ustawy z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej może on być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych, zaś zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 tej ustawy przez katastrofę naturalną rozumie się m.in. masowe występowanie chorób zakaźnych ludzi.

- My, przedstawiciele sędziów w Forum Współpracy Sędziów stwierdzamy, że taki stan zaistniał dziś w Polsce w związku z pandemią koronawirusa - czytamy w uchwale.

Sędziowie zwracają uwagę, że konsekwencją wprowadzenia stanu klęski żywiołowej jest ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela w zakresie wolności działalności gospodarczej, wolności osobistej, nienaruszalności mieszkania, wolności poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa do strajku, prawa własności, wolności pracy, prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prawa do wypoczynku (art. 233 ust. 3 Konstytucji RP). Konsekwencją wprowadzenia takiego stanu jest też możliwość wyrównywania obywatelom strat majątkowych wynikających z zastosowanych ograniczeń.

- Jeśli zważy się na skalę i zakres ograniczeń praw i wolności obywatelskich już wprowadzonych to nie może być wątpliwości, iż mamy do czynienia ze stanem klęski żywiołowej - podkreśla Forum.

Sędziowie sprzeciwiają się wprowadzaniu ograniczeń praw konstytucyjnych bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, przewidzianego dla takich działań. Jak przy tym zaznaczają, "rozumiemy potrzebę wprowadzenia takich ograniczeń dla zabezpieczenia życia i zdrowia milinów Polaków".

Forum Współpracy Sędziów domaga się od Rady Ministrów dostosowania stanu prawnego do faktycznej sytuacji zaistniałej w naszym państwie i niezwłocznego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w zgodzie z przepisami Konstytucji RP i ustawy z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.

Czytaj także:

Koronawirus: lekarze apelują do premiera o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW