Problem dotyczy tego, że w zakładce „oświadczenia majątkowe" na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego oświadczenia Jarosława Wyrembaka i Rafała Wojciechowskiego, będących jednocześnie wykładowcami uniwersyteckimi, zamazano informacje o zatrudnieniu na uczelniach w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.

W grudniu 2020 roku do Biura Prasowego TK wpłynął wniosek o dostęp do informacji publicznej z prośbą o wyjaśnienie przesłanek, na podstawie których wskazane informacje zostały utajone oraz o ich ujawnienie. Pracownik TK w odpowiedzi z 21 grudnia 2020 roku odmówił odpowiedzi na pierwsze pytanie, uzasadniając to tym, iż nie stanowi informacji publicznej informacja o obowiązujących przepisach prawa, a w odpowiedzi na drugie pytanie skierował pytającego do biogramów na stronie Trybunału.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, noty biograficzne okazały się nie korespondować z możliwą do odczytania treścią oświadczeń majątkowych. W biogramie Jarosława Wyrembaka można przeczytać, że „obecnie zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie" , podczas gdy w oświadczeniu majątkowym przeczytać możemy jedynie o jednym miejscu zatrudnienia poza Trybunałem, w dodatku zaczynającym swoją nazwę od „Akademia", gdy w biogramie o żadnej Akademii nie ma mowy.

- Niezależnie od treści biogramów, w świetle aktualnych przepisów i orzecznictwa nie ma żadnego uzasadnienia, by podobne informacje były w oświadczeniach majątkowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego (nawet Trybunału Julii Przyłębskiej) utajniane. W związku z powyższymi wątpliwościami autor wniosku o dostęp do informacji publicznej zdecydował się skierować skargę na bezczynność Prezesa Trybunału Konstytucyjnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - informuje FOR.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych informacje o wykładowcy akademickim mają charakter informacji publicznej przez sam fakt zatrudnienia na uczelni publicznej, również w przypadku pracy na uczelniach niepublicznych standardem jest ujawnianie pracodawcy w oświadczeniu majątkowym - przypomina fundacja.