Sędziowie Trybunału Stanu złożyli zawiadomienia ws. prezes Manowskiej

"Zawiadamiamy o niewykonaniu przez panią Małgorzatę Manowską jej prawnego obowiązku" - napisało ośmiu sędziów Trybunału Stanu do marszałków Sejmu i Senatu, prezydenta, premiera, ministra sprawiedliwości oraz prokuratora krajowego. I prezes SN, jako przewodnicząca Trybunału Stanu, od stycznia odmawia zwołania pełnego składu TS.

Publikacja: 13.06.2024 11:02

Pierwsza Prezes SN Małgorzata Manowska

Pierwsza Prezes SN Małgorzata Manowska

Foto: PAP/Marcin Obara

O kolejnej próbie rozwiązania patowej sytuacji przez sędziów TS donosi RMF24. Od stycznia nowi sędziowie TS, wybrani po październikowych wyborach parlamentarnych, bezskutecznie apelują o zwołanie pełnego składu TS.  Blokowanie TS przez I prezes SN powoduje, że przed Trybunałem nie można postawić najwyższych urzędników państwowych, którzy dopuścili się naruszenia przepisów konstytucji i innych ustaw. 

Czytaj więcej

Sędziowie Trybunału Stanu po raz kolejny wzywają Manowską do działania

Manowska blokuje powołując się na regulamin Trybunału

Regulamin Trybunału przewiduje bardzo szerokie kompetencje dla  Przewodniczącego TS, którym jest  Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, czyli aktualnie prof. Małgorzata Manowskiej.  Nowo wybrani po wyborach sędziowie TS chcą je ograniczyć, zamierzają m.in wprowadzić do regulaminu zasady losowania składów orzekających i jawności posiedzeń pełnego składu TS.

Zmian w regulaminie może dokonać tylko pełny skład TS, ale nie chce go zwołać przewodnicząca Małgorzata Manowska.  

W odpowiedzi z 19 kwietnia dla grupy sześciu sędziów I prezes SN, powołując się na regulamin TS, odpisała, że inicjacja zmiany regulaminu TS, jest wyłączną kompetencją przewodniczącego TS i nie może się odbywać na wniosek innych podmiotów. W konsekwencji nie jest możliwe procedowanie przedłożonego wniosku sędziów.

Wskazała też, że oczekuje od sędziów, którzy o te zmiany wnioskowali, że w ciągu 60 dni przedstawią ich uzasadnienie. "Uzasadnienie to prześlę następnie do wszystkich członków Trybunału Stanu, celem zgłoszenia uwag lub sformułowania alternatywnych propozycji, także z uzasadnieniem. Na tej podstawie przygotuję projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu TS i zwołam posiedzenie w przedmiocie dyskusji nad projektem" - napisała Manowska.

Czytaj więcej

Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu

Sędziowie TS: Manowska się myli

Nowi sędziowie TS uważają, że odmowa Manowskiej jest bezprawna.   W piśmie do prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, szefów rządu, resortu sprawiedliwości i prokuratury przyznają, że literalne brzmienie regulaminu daje Przewodniczącemu TS wyłączne prawo zwołania pełnego składu sędziów.  

„Niemniej godzi się zauważyć co zostało świadomie pominięte przez Panią Małgorzatę Manowską w jej rozważaniach, że wniosek złożony przez nas w dniu 20 marca 2024 r. nie dotyczył uchwalenia regulaminu Trybunału Stanu. (...) dotyczył przede wszystkim podjęcia uchwały w sprawie uchylenia regulaminu Trybunału Stanu” - napisali sędziowie TS wskazując, że sprawa uchylenia regulaminu nigdzie nie została zastrzeżona do wyłącznej kompetencji Przewodniczącego TS, a skoro tak, to jest to kwestia należąca do „właściwości Trybunału Stanu”  

Jak zauważają sędziowie, gdyby doszło do uchylenia obowiązującego regulaminu, Małgorzata Manowska straciłaby wyłączne prawo do złożenia projektu nowego regulaminu.

Na marginesie sędziowie TS wskazują, że żądanie Manowskiej, by uzasadnili zaproponowany projekt nowego regulaminu Trybunału, a także zapowiadana przez nią  metoda korespondencyjnych konsultacji projektu z innymi członkami TS, nie mają oparcia w przepisach regulaminu ani ustawy o Trybunale Stanu. 

Pod pismami podpisy złożyło ośmiu z 19 sędziów Trybunału Stanu:  adw. Kamila Ferenc, adw. Jacek Dubois, r.pr. Adam Koczyk, adw. Marek Małecki, ad. Marek Mikołajczyk, adw. dr Marcin Radwan-Röhrenschef, adw. Przemysław Rosati i adw. dr hab. Piotr Benedykt Zientarski. 

O kolejnej próbie rozwiązania patowej sytuacji przez sędziów TS donosi RMF24. Od stycznia nowi sędziowie TS, wybrani po październikowych wyborach parlamentarnych, bezskutecznie apelują o zwołanie pełnego składu TS.  Blokowanie TS przez I prezes SN powoduje, że przed Trybunałem nie można postawić najwyższych urzędników państwowych, którzy dopuścili się naruszenia przepisów konstytucji i innych ustaw. 

Manowska blokuje powołując się na regulamin Trybunału

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?