We wtorkowym komunikacie przekazano, że 2 kwietnia 2024 r. do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara wpłynęła rezygnacja prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu sędzi Katarzyny Jacewicz-Okuniewicz i wiceprezesa Sądu Okręgowego w Elblągu sędziego Jacka Bryla. Jak zaznaczono, minister dotychczas nie wszczął procedury odwołania władz SO w Elblągu.

Podano również, że do MS trafiła rezygnacja wiceprezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga sędziego Przemysława Chrzanowskiego z datą sporządzenia 28 marca 2024 r.

Przypomnijmy, iż dzień wcześniej, 27 marca minister sprawiedliwości Adam Bodnar wszczął procedurę odwołania prezesa i dwojga wiceprezesów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. Wszyscy zostali zawieszeni w pełnieniu czynności.

Jak pisaliśmy, chodzi o prezesa Michała Bukiewicza, sędziego SO, oraz wiceprezesów: sędziego SR Przemysława Chrzanowskiego i sędzi Kingi Kubuj. Jako podstawę prawną wszczęcia procedury odwołania MS podało art. 27 § 1 Ustawy o ustroju sądów powszechnych. Zgodnie z nim prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku, gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

Czytaj więcej

Minister Bodnar bierze się za porządki w kolejnym sądzie w Warszawie