Sąd wydał nakaz Małgorzacie Manowskiej. Chodzi o sędziego Pawła Juszczyszyna

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia zobowiązał I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską do usunięcia z bazy orzeczeń SN decyzji o bezterminowym zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna z Olsztyna - donosi portal oko.press.

Publikacja: 20.03.2024 10:39

prof. Małgorzata Manowska

prof. Małgorzata Manowska

Foto: materiały prasowe

Portal oko.press zauważa, że to pierwsze takie orzeczenie w Polsce. Może ono doprowadzić do usunięcia ze strony Sądu Najwyższego decyzji nieistniejącej już Izby Dyscyplinarnej.

Orzeczenie wydał 6 marca 2024 roku sędzia Paweł Błasiak z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. Manowska została zobowiązana do usunięcia ze strony Sądu Najwyższego decyzji Izby Dyscyplinarnej z lutego 2020 roku o bezterminowym zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna z Sądu Rejonowego w Olsztynie. Manowska ma na to siedem dni – od daty uprawomocnienia się tego orzeczenia – pod rygorem nałożenia na nią 15 tysięcy złotych grzywny.

Przypomnijmy, że sędzia Paweł Juszczyszyn został zawieszony w orzekaniu przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego 4 lutego 2020 roku.

Sędzia wniósł do Sądu Okręgowego w Olsztynie pozew, w którym twierdził, że zamieszczona na stronie internetowej Sądu Najwyższego uchwała Izby Dyscyplinarnej godzi w jego dobre imię. Domagał się też stwierdzenia, że decyzji o jego zawieszeniu nie podjął Sąd Najwyższy.

Na początku lipca olsztyński sąd wydał w tej sprawie wyrok korzystny dla zawieszonego sędziego, ale zaocznie. Sąd Najwyższy złożył sprzeciw od tego wyroku zaocznego.

W grudniu 2021 Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał nieprawomocny wyrok, w którym utrzymał rozstrzygnięcie z wyroku zaocznego.

Manowska się od niego odwołała, a pełnomocnik sędziego, prof. Romanowski wystąpił o egzekucję utrzymanego w mocy wyroku zaocznego. Jak podaje oko.press, procedury trwały długo i dopiero teraz stołeczny sąd nakazał egzekucję uznając, że jest zasadna. Manowska może się jeszcze od tego odwołać.

Czytaj więcej

Paweł Juszczyszyn sądzi się z SN o usunięcie uchwały Izby Dyscyplinarnej

Historia sprawy sędziego Juszczyszyna

Przypomnijmy, iż Paweł Juszczyszyn, jako sędzia sądu rejonowego delegowany do Sądu Okręgowego w Olsztynie, rozpatrując w listopadzie 2019 roku apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie list poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Po tej decyzji minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro cofnął sędziemu Juszczyszynowi delegację do sądu okręgowego, a rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab wszczął postępowanie dyscyplinarne w związku z "uchybieniem godności urzędu".

29 listopada prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie i jednocześnie członek nowej KRS Maciej Nawacki zawiesił Pawła Juszczyszyna na miesiąc w orzekaniu. Izba Dyscyplinarna zdecydowała w grudniu 2019 roku o uchyleniu zarządzenia prezesa olsztyńskiego sądu rejonowego o przerwie w wykonywaniu czynności służbowych przez Pawła Juszczyszyna. Na początku stycznia wrócił on do orzekania. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych zaskarżył tę uchwałę Sądu Najwyższego uznając ją za wadliwą. 4 lutego 2020 r. Izba Dyscyplinarna zdecydowała o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna i obniżeniu jego wynagrodzenia o 40%.

W kwietniu 2021 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zdecydował, że sędziego Pawła Juszczyszyna należy dopuścić "do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych przysługujących z tytułu pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie".

W maju 2022 r. sędzia wrócił do pracy, ale prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki przeniósł go z wydziału cywilnego do wydziału rodzinnego. Podjął w nim pracę, ale wraz z pełnomocnikiem profesorem Michałem Romanowskim zaczął walczyć w sądach o powrót do starego wydziału. Ostatecznie wrócił do pracy w macierzystym wydziale 4 grudnia 2023 roku.

Czytaj więcej

Sędzia Juszczyszyn wrócił do pracy. Chce rozliczenia prezesa Nawackiego

Portal oko.press zauważa, że to pierwsze takie orzeczenie w Polsce. Może ono doprowadzić do usunięcia ze strony Sądu Najwyższego decyzji nieistniejącej już Izby Dyscyplinarnej.

Orzeczenie wydał 6 marca 2024 roku sędzia Paweł Błasiak z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. Manowska została zobowiązana do usunięcia ze strony Sądu Najwyższego decyzji Izby Dyscyplinarnej z lutego 2020 roku o bezterminowym zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna z Sądu Rejonowego w Olsztynie. Manowska ma na to siedem dni – od daty uprawomocnienia się tego orzeczenia – pod rygorem nałożenia na nią 15 tysięcy złotych grzywny.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Prawo w Firmie
Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Reforma TK w Sejmie. Możliwe zmiany w planie Bodnara