Adam Bodnar ma kolejnego zastępcę. To znany sędzia z Krakowa

Na wniosek ministra sprawiedliwości Adama Bodnara premier powołał sędziego Dariusza Mazura na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Publikacja: 23.12.2023 08:31

Sędzia Dariusz Mazur na sali rozpraw w Sądzie Okręgowym w Krakowie

Sędzia Dariusz Mazur na sali rozpraw w Sądzie Okręgowym w Krakowie

Foto: PAP/Jacek Bednarczyk

Sędzia Dariusz Mazur jest sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie, karnistą specjalizującym się w tematyce międzynarodowej. Był rzecznikiem Stowarzyszenia Sędziów "Themis".

Przez dziesięć lat był przewodniczącym III Wydziału Karnego SO w Krakowie, pełnił też w tym sądzie funkcję Koordynatora do Spraw Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Sprawach Karnych. Jest ekspertem prawnym i wykładowcą w ramach programu edukacyjnego „Linguistics”, organizowanego przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). Wcześniej przez siedem lat był wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

W 2016 roku sędzia Dariusz Mazur został uhonorowany tytułem „Europejskiego Sędziego 2015” za uzasadnienie postanowienia o stwierdzeniu niedopuszczalności ekstradycji do USA Romana Polańskiego. W 2020 roku wyróżniono go Odznaką Honorową Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" za działania związane z prezentowaniem aktualnej sytuacji polskiego sądownictwa na świecie.

W resorcie sprawiedliwości Dariusz Mazur będzie sprawował nadzór nad sądami powszechnymi i wojskowymi oraz nad legislacją w zakresie ustroju sądów.

To piąty zastępca Adama Bodnara. Wcześniej wiceministrami sprawiedliwości zostali Arkadiusz Myrcha, Krzysztof Śmiszek, Maria Ejchart oraz Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

Czytaj więcej

Znamy nowych wiceministrów w resorcie sprawiedliwości Adama Bodnara
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego